Dokumenty

StatutFE zmiany_16.01.2020

STATUT  FUNDACJI  ELBLĄG 
dostosowany do statusu organizacji pożytku publicznego ze zmianami dokonanymi w dniu 16.01.2020