Szansa

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

 

Regulamin-SZANSA

Wniosek_SZANSA

zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej

zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1

zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku-1

zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina-500-1