O fundacji

Fundacja jest niezależną, apolityczną, niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i Regionu Elbląskiego.

 • Fundacja Elbląg umożliwia zdobycie wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez realizację programów stypendialnych: „Szansa”, „Słonik”, Fundusz Młodych Talentów, Stypendium Specjalne od Zarządu;
 • Propaguje działalność dobroczynną, filantropijną wśród biznesu elbląskiego oraz społeczności lokalnej poprzez Konkurs o Tytuł Filantropa Roku, Galę Fundacji Elbląg i inne;
 • Corocznie organizuje Konkurs Literacki promujący elbląskich pisarzy, poetów i publicystów – zarówno początkujących, jak i tych, którzy debiut mają już dawno za sobą;
 • Organizuje są zbiórki publiczne;
 • Fundacja promuje i podkreśla znaczenie „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki – konkurs plastyczny „Mój Elbląg w oczach przedszkolaka”;
 • Wspiera również osoby dorosłe z niepełnosprawnością poprzez:
  – aktywizację społeczną i zawodową,
  – warsztaty, szkolenia, staże,
  – udostępnianie konta na 1%,
  – udostępnianie osobowości prawnej, konta na zbiórki publiczne i akcje charytatywne,
  – doraźną pomoc na wniosek potrzebujących,
  – realizację projektów obejmujących pomoc osobom niepełnosprawnym;
 • Wspiera również rodziny w ich rozwoju poprzez:
  – warsztaty edukacyjno – rozwojowe,
  – terapie,
  – wsparcie psychologiczne, prawne, poradnictwo specjalistyczne,
  – integrację społeczną, animacyjną,
  – pomoc w zdarzeniach losowych.

Misją Fundacji Elbląg jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców, które pozwolą im dbać o własny rozwój i rozwój otoczenia, w którym żyją. Fundacja ma służyć jako narzędzie, które pomoże likwidować problemy społeczne na terenie Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego, a także kreować rozwój miasta.

Celem Fundacji jest zmniejszanie problemów społecznych Elbląga i regionu elbląskiego oraz kreowanie rozwoju miasta i regionu


Fundacja istnieje po to,    
aby służyć    
mieszkańcom Elbląga.