Vademecum Rozwoju Rodzinnego

Celem projektu było zwiększenie aktywności i integracji 90 osób/rodzin  w wieku 15-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i otoczenia z Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez dostępność do wysokiej jakości usług społecznych w okresie 01.10.2017 – 31.01.2021 r.

Projekt został podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostało objętych po 30 uczestników/rodzin, którym została zapewniona kompleksowa pomoc i dostęp do usług społecznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu zapewnione były następujące formy wsparcia:

  • pogłębiona diagnoza, która pozwoli zidentyfikować potrzeby,
  • warsztaty edukacyjne Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne, dla osób niepełnosprawnych , aktywizacji zawodowej),
  • wsparcie psychologiczne
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • terapia indywidualna i grupowa
  • warsztaty z rozwoju osobistego,
  • warsztaty z przedsiębiorczości,
  • warsztaty pro-zdrowotne
  • poradnictwo dietetyczne

Wartość projektu: 898 264,80 zł
Wkład UE: 763 525,08 zł