Zamówienia zrealizowane

W związku z realizacją projektu pt. „Aflatoun drogowskazem do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kat. C

Oferty przyjmujemy do 26 marca 2018 r.      

Dokumentacja:

W związku z realizacją projektu pt. „Aflatoun drogowskazem do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia „Opiekun osób zależnych (starszych i niepełnosprawnych)”

Oferty przyjmujemy do 26 marca 2018 r. 
Dokumentacja