PROO 5 – WSPARCIE DORAŹNE

W dniach 04.05.2020r. – 22.05.2020r. Fundacja przystąpiła do realizacji zadania pn. „Zakup środków ochrony osobistej dla podopiecznych i beneficjentów Fundacji Elbląg”.

Zadanie zostało zrealizowane (i sfinansowane) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO – Priorytet 5 – Wsparcie doraźne – ogłoszonego i realizowanego przez NIW-CRSO.

Dzięki podjętym działaniom zakupione zostały środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne, płyny dezynfekcyjne oraz rękawiczki jednorazowe. W związku z zagrożeniem COVID-19 każdy z Podopiecznych i Beneficjentów odwiedzających Fundacje może czuć się bezpiecznie!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.