Realizacja Programu „opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2024. Zadanie publiczne jest realizowane przy współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Elblągu w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, co podkreśla znaczenie i potrzebę realizacji programów wspierających opiekunów osób z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie.

Celem realizacji zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program skierowany jest do opiekunów osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci), które wymagają stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Rekrutacja do Programu trwa do wyczerpania ilości miejsc.

Dostępne poniżej dokumenty (Formularz zgłoszeniowy oraz Klauzula informacyjna) należy złożyć osobiście w biurze Fundacji Elbląg w pok. 34, ul. Związku Jaszczurczego 17.

  1. Formularz zgłoszeniowy_OPIEKA WYTCHNIENIOWA
  2. Zalacznik_klauzula-rodo

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

*zachęcamy wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024. Zadanie publiczne jest realizowane przy współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Elblągu w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, co podkreśla znaczenie i potrzebę realizacji programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie.

Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Asystenci osobiści będą świadczyć pomoc na różnych poziomach – od wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, przez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, po towarzyszenie w czasie wyjść czy spotkań.

Program skierowany jest do szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci), które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Fundacja Elbląg zachęca do zgłaszania się zarówno osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i z innymi rodzajami ograniczeń.

Rekrutacja do Programu trwa do 26 kwietnia 2024 r. lub wyczerpania ilości miejsc.

Dostępne poniżej dokumenty (Formularz zgłoszeniowy oraz Klauzula informacyjna) należy złożyć osobiście w biurze Fundacji Elbląg w pok. 34, ul. Związku Jaszczurczego 17.

  1. Formularz zgłoszeniowy_Program ASYSTENT
  2. Zalacznik_klauzula-rodo

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń

*zachęcamy wcześniejszego kontaktu telefonicznego.