Słonik

O programie 
Program Stypendialny „Słonik” realizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest wspomaganie niepełnosprawnych dzieci, uczniów i studentów z Elbląga oraz powiatu elbląskiego, w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.

Co roku szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium określa  regulamin.

Dzięki pozyskanym darowiznom Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą osoby zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych, lekarz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itp., może przyznać stypendia wspierające młodych i niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta i okolic.