Słonik

O programie 
Program Stypendialny „Słonik” realizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest wspomaganie niepełnosprawnych dzieci, uczniów i studentów z Elbląga oraz powiatu elbląskiego, w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.

Co roku szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium określa  regulamin.

Dzięki pozyskanym darowiznom Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą osoby zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych, lekarz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itp., może przyznać stypendia wspierające młodych i niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta i okolic.

Wyniki 2014

Komisja Stypendialna „Słonik” przyznała 26 stypendiów na rok szkolny 2014/2015. Łączna kwota stypendiów wyniosła 24.000 zł. W tym roku stypendia otrzymają:

Szkoły średnie – 150 zł/m-c
1. Magdalena Jaroszek
2. Joanna SobotkaGimnazja – 100 zł/m-c
3. Przemysław Dietrych
4. Patryk Bałdyga
5. Mateusz Kokłowski – stypendium jednorazowe 1000 zł
6. Mateusz Jakóbiak – stypendium jednorazowe 1000 zł
7. Karol Piałucha
8. Martyna Ostręga
9. Marcin Gronkowski
10. Kamil Pietryka
11. Julia Olejnik

Szkoły podstawowe – 80 zł/m-c
12. Damian Tomaszewski
13. Agnieszka Brynda
14. Nina Topolska
15. Radosław Grubecki
16. Aleksandra Gładzińska
17. Klaudia Dietrych
18. Karol Włodarczak
19. Maria Dembińska
20. Amanda Becker
21. Julia Grochowska
22. Marcin Fidura
23. Kacper Trawiński
24. Angelika Szymańska
25. Mateusz Nawojczyk
26. Maciej Sęk

Stypendia „Słonika” w roku szkolnym 2014/2015 są finansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Fundacji im. S. Batorego, darowizn od osób prywatnych i firm oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.