WRĘCZYLISMY UMOWY STYPENDIALNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wczoraj 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia umów stypendialnych i listów gratulacyjnych dla stypendystów Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Fundusz Polsko – Ukraiński na rok szkolny 2023/2024.

Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 27 stypendystów roku szkolnego 2023/2024 na łączną kwotę 47.000 zł, a w tym:

 • 15 stypendiów „Szansy”,
 • 8 stypendiów „Słonika”,
 • 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
 • 3 stypendia z Funduszu Polsko – Ukraińskiego.

Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymał Szymon Stasik, który jest wyróżniającym się uczniem klasy skrzypiec. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ostatnim roku szkolnym  uzyskał mi.in:

 • I miejsce w VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych w Gdyni,
 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych.

Kolejnymi wyjątkowymi stypendiami w tym roku są stypendia udzielone przez Zarząd Fundacji Elbląg w ramach Funduszu Polsko – Ukraińskiego, którego celem jest wspieranie uchodźców z Ukrainy. Głównym darczyńcą funduszu jest firma AVANTE Technika Okienna S.A.

W roku szkolnym 2023/2024 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:

 • Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej,
 • Starostwo Powiatowe w Elblągu,
 • Nadleśnictwo Elbląg,
 • Osoby indywidualne,

Stypendia są również finansowane ze środków własnych Fundacji Elbląg m.in. zbiórek publicznych prowadzonych na stypendia np. w Wieży Katedralnej Św. Mikołaja oraz 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.

 

WYNIKI „SŁONIKA”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnej „Słonik”. Stypendia na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 8 uczniów i studentów ze szkół i uczelni wyższych z Elbląga oraz powiatu. Łączna pula stypendiów „Słonika” wyniosła 15.000 zł.

Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 01/2023/SŁ
 • 02/2023/SŁ
 • 03/2023/SŁ
 • 04/2023/SŁ
 • 05/2023/SŁ
 • 06/2023/SŁ
 • 07/2023/SŁ
 • 08/2023/SŁ

Stypendia „Słonika” w roku szkolnym 2023/2024 są finansowane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” Fundacja Elbląg, wpływów z 1,5%, darowizn od osób prywatnych i firm oraz zbiórki publicznej.

WYNIKI „SZANSY”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnej „Szansa”. Stypendia na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 15 uczniów i studentów ze szkół i uczelni wyższych z Elbląga oraz powiatu. Łączna pula stypendiów „Szansy” wyniosła 25.500 zł. Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 1/2023/SZ
 • 2/2023/SZ
 • 3/2023/SZ
 • 4/2023/SZ
 • 5/2023/SZ
 • 6/2023/SZ
 • 7/2023/SZ
 • 8/2023/SZ
 • 9/2023/SZ
 • 10/2023/SZ
 • 11/2023/SZ
 • 12/2023/SZ
 • 13/2023/SZ
 • 14/2023/SZ
 • 15/2023/SZ

Stypendia „Szansy” w roku szkolnym 2023/2024 są finansowane ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Nadleśnictwa Elbląg, wpływów z 1,5%, darowizn od osób prywatnych i firm, zbiórki publicznej oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2022

Wiele osób, firm pomaga najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2022 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2023 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu na dole strony oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

1_Regulamin_Konkursu_Filantrop_Roku_XXIII edycja

2_Wniosek_Filantrop_Roku_XXIII edycja

3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych