Zrealizowane

Aktywność podstawą zatrudnienia! – aktywizacja zawodowa osób pozostających  bez zatrudnienia po 29 roku życia z Elbląga i powiatu elbląskiego

Aktywny start w dorosłość

Skutecznie do pracy

Przez aktywność – lepsze jutro

Trace of roots – up to development

To jest nasza mała Ojczyzna…

Barwy III wieku – wspieranie aktywności elbląskich seniorów

Aktywizacja międzygeneracyjna

Oblicza elbląskiej filantropii – biznes i organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Elbląga