Vademecum Rozwoju Rodziny – II edycja

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i integracji 90 osób/rodzin  w wieku 15-64 lata zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i otoczenia z Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez dostępność do wysokiej jakości usług społecznych w okresie 01.09.2020 r. – 31.08.2023 r.

Projekt jest podzielony na 3 edycje trwające po 12 miesięcy. W każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników/rodzin, którym zostanie zapewniona kompleksowa pomoc i dostęp do usług społecznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • pogłębiona diagnoza, która pozwoli zidentyfikować potrzeby,
  • warsztaty edukacyjne Aflatoun,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne, dla osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej),
  • wsparcie psychologiczne
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • terapia indywidualna i grupowa
  • warsztaty z rozwoju osobistego,
  • warsztaty z przedsiębiorczości,
  • warsztaty pro-zdrowotne
  • poradnictwo dietetyczne

Wartość projektu: 864 750,00 zł
Wkład UE: 735 037,50 zł