KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ELBLĄG”

 

Fundacja Elbląg zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci z elbląskich przedszkoli. Konkurs oczekuje prac twórczych i z dużą wyobraźnią, które będą przedstawiać nasze miasto Elbląg. Prace są przyjmowane do 31 grudnia 2023 r. w siedzibie Fundacji.

Celem Konkursu jest podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki.

Z nagrodzonych prac zostaną stworzone pocztówki-cegiełki, które zostaną wykorzystane przez Fundację Elbląg do zbiórek publicznych na potrzeby osób wymagających wsparcia – podopiecznych Fundacji.

 

Na odwrocie pracy należy podać:

Imię i nazwisko,

wiek,

kontakt do rodziców/opiekunów

 

Prace literackie wraz z formularzem zgłoszeniowym przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 grudnia 2023 r. Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu obok.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Formularz_zgłoszeniowyFormularz_zgłoszeniowy

 

 

WRĘCZYLISMY UMOWY STYPENDIALNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wczoraj 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia umów stypendialnych i listów gratulacyjnych dla stypendystów Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Fundusz Polsko – Ukraiński na rok szkolny 2023/2024.

Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 27 stypendystów roku szkolnego 2023/2024 na łączną kwotę 47.000 zł, a w tym:

 • 15 stypendiów „Szansy”,
 • 8 stypendiów „Słonika”,
 • 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
 • 3 stypendia z Funduszu Polsko – Ukraińskiego.

Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymał Szymon Stasik, który jest wyróżniającym się uczniem klasy skrzypiec. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ostatnim roku szkolnym  uzyskał mi.in:

 • I miejsce w VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych w Gdyni,
 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych.

Kolejnymi wyjątkowymi stypendiami w tym roku są stypendia udzielone przez Zarząd Fundacji Elbląg w ramach Funduszu Polsko – Ukraińskiego, którego celem jest wspieranie uchodźców z Ukrainy. Głównym darczyńcą funduszu jest firma AVANTE Technika Okienna S.A.

W roku szkolnym 2023/2024 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:

 • Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej,
 • Starostwo Powiatowe w Elblągu,
 • Nadleśnictwo Elbląg,
 • Osoby indywidualne,

Stypendia są również finansowane ze środków własnych Fundacji Elbląg m.in. zbiórek publicznych prowadzonych na stypendia np. w Wieży Katedralnej Św. Mikołaja oraz 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.

 

WYNIKI „SŁONIKA”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnej „Słonik”. Stypendia na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 8 uczniów i studentów ze szkół i uczelni wyższych z Elbląga oraz powiatu. Łączna pula stypendiów „Słonika” wyniosła 15.000 zł.

Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 01/2023/SŁ
 • 02/2023/SŁ
 • 03/2023/SŁ
 • 04/2023/SŁ
 • 05/2023/SŁ
 • 06/2023/SŁ
 • 07/2023/SŁ
 • 08/2023/SŁ

Stypendia „Słonika” w roku szkolnym 2023/2024 są finansowane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” Fundacja Elbląg, wpływów z 1,5%, darowizn od osób prywatnych i firm oraz zbiórki publicznej.

WYNIKI „SZANSY”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnej „Szansa”. Stypendia na rok szkolny 2023/2024 otrzymało 15 uczniów i studentów ze szkół i uczelni wyższych z Elbląga oraz powiatu. Łączna pula stypendiów „Szansy” wyniosła 25.500 zł. Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 14.15 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu. Wszystkich tegorocznych stypendystów prosimy o obecność.

Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:

 • 1/2023/SZ
 • 2/2023/SZ
 • 3/2023/SZ
 • 4/2023/SZ
 • 5/2023/SZ
 • 6/2023/SZ
 • 7/2023/SZ
 • 8/2023/SZ
 • 9/2023/SZ
 • 10/2023/SZ
 • 11/2023/SZ
 • 12/2023/SZ
 • 13/2023/SZ
 • 14/2023/SZ
 • 15/2023/SZ

Stypendia „Szansy” w roku szkolnym 2023/2024 są finansowane ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Nadleśnictwa Elbląg, wpływów z 1,5%, darowizn od osób prywatnych i firm, zbiórki publicznej oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2022

Wiele osób, firm pomaga najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2022 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2023 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu na dole strony oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

1_Regulamin_Konkursu_Filantrop_Roku_XXIII edycja

2_Wniosek_Filantrop_Roku_XXIII edycja

3_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pomoc dla Mikiego

Bardzo dziękujemy firmie NEXERA Spółce z o.o., która przekazała dla Fundacji Elbląg darowiznę pieniężną w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na dalsze leczenie i rehabilitację małego Mikiego. 

Pieniążki zostały przeznaczone na zabieg mikropolaryzacji, która polega na stymulacji kory mózgu oraz modulacji pobudliwości ineuroplastyczności komórek nerwowych.

 

Konkurs Literacki przedłużony:-)

Mistrzowie pióra, którzy nie złożyli pracy do tegorocznej edycji Konkursu Literackiego mają na to jeszcze szansę. Przedłużamy przyjmowanie prac elbląskich miłośników słowa, z dorobkiem mniejszym bądź większym do końca września.

Dokładne informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się we wcześniejszym artykule o ogłoszeniu Konkursu.

Prace literackie wraz dokumentami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,, ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 34. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 29 września 2023 r.

Do dzieła!

Sięgnij po stypendium!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 8 września 2023 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów 8 klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów szkół wyższych, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2023/2024, tj. na 10 miesięcy.

Poniżej znajdują się formularze wniosków. Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty do 8 września 2023 r. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

Zapraszamy:)

 1. Regulamin SZANSA
 2. Wniosek_SZANSA
 3. zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej (1)
 4. zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych (1)
 5. zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku (1)
 6. zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina 500+ (1)
 1. Regulamin_SLONIK_2023 r.
 2. Wniosek_SŁONIK_
 3. zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej
 4. zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
 5. zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku
 6. zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina 500+

 

!!! XX EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO ROZPOCZĘTA !!!

Już po raz dwudziesty poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 31 sierpnia w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ciągu dwóch ostatnich lat, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2022″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2022″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 sierpnia 2023 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!

1_Załacznik_wniosek

2_Załącznik_informacje_administratora_danych .docx.docx

3_Załacznik_klauzula

4_Regulamin Konkursu Literackiego_XX edycja