WYJĄTKOWE CEGIEŁKI FUNDACJI ELBLĄG

Jesteś sympatykiem Elbląga? Działasz na rzecz drugiego człowieka? Masz doskonałą okazję, by wesprzeć działalność statutową Fundacji Elbląg, a jednocześnie stać się posiadaczem pocztówki-cegiełki, na której widnieją perełki naszego miasta.

Misją Fundacji Elbląg jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji. Fundacja ma służyć jako narzędzie, które pomoże likwidować problemy społeczne na terenie Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego, a także kreować rozwój miasta.

Tym razem mamy coś dla sympatyków architektury naszej małej Ojczyzny. Każdy zainteresowany może nabyć pocztówkę-cegiełkę (10 zł) w biurze Fundacji, Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim oraz Wieży Katedralnej. Ukazane zostały na nich charakterystyczne miejsca w Elblągu: Brama Targowa, Ratusz Miejski czy Stare Miasto, widziane oczami m.in. wybitnych elbląskich artystów – Haliny Różewicz-Książkiewicz i Zbigniewa Opalewskiego.

Mamy również do nabycia pocztówki-cegiełki zaprojektowane z nagrodzonych prac przedszkolaków którzy brali udział w Konkursie Plastycznym „Mój Elbląg w oczach Przedszkolaka” – do nabycia w biurze Fundacji oraz Wieży Katedralnej.

Ponadto, do cegiełki dołączona jest moneta dwuzłotowa z serii „Historyczne Miasta w Polsce”. Zebrane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na Fundusz stypendialny programu „Szansa”- wspierający młodych i zdolnych elblążan oraz program „Słonik”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, celem poszerzenia ich możliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym życiu.

!!! XXI EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO ROZPOCZĘTA !!!

Już po raz dwudziesty pierwszy poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 30 września w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ciągu dwóch ostatnich lat, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2023″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2023″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,    ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 30 września 2024 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!

1_Załacznik_wniosek

2_Załącznik_informacje_administratora_danych-.docx.docx-1

3_Załacznik_klauzula

4_Regulamin-Konkursu-Literackiego_XX-edycja

 

SIĘGNIJ PO STYPENDIUM FUNDACJI ELBLĄG!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 6 września 2024 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów 8 klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów szkół wyższych, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2024/2025, tj. na 10 miesięcy.

Poniżej znajdują się formularze wniosków. Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty do 6 września 2024 r. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

Zapraszamy:)

PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”

Regulamin-SZANSA

Wniosek_SZANSA

zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej

zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-1

zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku (4)

zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina-800-1

PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK”

Regulamin_SŁONIK_2024-r.

Wniosek_SŁONIK

zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej

zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku (4)

zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina-800

WARTO POMAGAĆ!!!

❤️Okażmy serca❤️
❤️Festyn charytatywny dla Marysi i Leosia❤️
➡️To przepiękne wydarzenie odbędzie się już jutro 8 czerwca 2024 r. od godz. 12.00 w Nowakowie w Szkole Podstawowej przy orliku
➡️Cały dochód zebrany podczas imprezy zostanie przeznaczony na rehabilitację i leczenie Marysi i Leosia.
❤️Natomiast już w niedziele 9 czerwca 2024 r. odbędzie się kolejna piękna inicjatywa.
❤️❤️❤️Podczas „Biegu Piekarczyka” będzie można dorzucić swoją cegiełkę i wesprzeć leczenie i rehabilitację Kacperka❤️❤️❤️
CAŁYM SERCEM ZACHĘCAMY WAS BY WSPIERAĆ TE PIĘKNE AKCJE❤️❤️❤️
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
SZUKAJCIE PUSZEK Z LOGO FUNDACJI ELBLĄG
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
❤️❤️

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO JUŻ NA NAMI

Podczas dzisiejszej uroczystości rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny „Mój Elbląg w oczach przedszkolaka” zorganizowany przez Fundacje Elbląg.
W konkursie mogły wziąć udział dzieci z elbląskich przedszkoli, które wykonały prace nawiązujące do tematyki związanej z miastem Elbląg.

Celem Konkursu było podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki.

Na konkurs wpłynęło 11 pięknych, rozmaitych i twórczych prac. Spośród nich Komisja konkursu wyłoniła zwycięzców oraz  wyróżnionych.

Laureatami konkursu zostali:

  • 1 miejsce ex aequo – Aryna oraz Oliwia
  • 2 miejsce ex aequo – Jasia oraz Alex
  • 3 miejsce ex aequo – Kajetan oraz Julia

Wyróżnieni zostali:

  • Oliwia
  • Wojciech
  • Artur
  • Hanna
  • Weronika

Z sześciu nagrodzonych prac zostaną stworzone pocztówki – cegiełki, do których dołączymy 2 – złotową monetę z Bramą Targową. Cegiełki posłużą Fundacji Elbląg do zbiórek publicznych, z których środki pieniężne zostaną przeznaczone na potrzeby podopiecznych i stypendystów Fundacji Elbląg. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomem

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do ubogacenia naszej wyjątkowej imprezy, a mianowicie do Pana Andrzeja Korpackiego dyrektora ZPSM w Elblągu za umożliwienie zorganizowania uroczystości w gościnnych murach Szkoły Muzycznej, Wypożyczalnia strojów dla dzieci dorosłych – SZPILECZKA oraz naszym wolontariuszom.

Część artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej w Elblągu za co szczególne podziękowania należą się  dzieciom, nauczycielom oraz akompaniatorom.

Dziękujemy również wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w organizację uroczystości.

 

XX EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO FUNDACJI ELBLĄG ROZSTRZYGNIĘTA‼️

Konkurs organizowany co roku w ramach Programu Literackiego Fundacji Elbląg wyłania zwycięzców w dwóch kategoriach: „Elbląski Rękopis Roku” oraz „Elbląska Książka Roku”. Zgłoszone prace zostały poddane pod ocenę Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem dr. Tomasza Glinieckiego.
Decyzją Kapituły tytuł „Elbląskiej Książki Roku 2022” otrzymał zbiór wierszy pt. „Bliżej” autorstwa Arco van Ieperena. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 000 zł.
W kategorii „Elbląski Rękopis Roku 2022” zwyciężyła Katarzyna Michalska-Pedersen za pracę pt. „Emil i Granitowy most”. Dzieło laureatki zostanie wydane przez Fundację Elbląg.

KORCZAKOWSKIE ŚWIĘTO RADOŚCI ORAZ OBCHODY 70-LECIA ISTNIENIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ELBLĄGU

Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym ważnym święcie ‍♂️‍♂️‍‍Jesteśmy zaszczyceni i ogromnie szczęśliwi❤️❤️❤️, że przeżyliśmy ten dzień właśnie z Wami!!!❤️❤️❤️
Specjalne podziękowanie należą się również !!!
→Naszym wspaniałym ❤️❤️WOLONTARIUSZKOM❤️❤️spisałyście się na medal
„SZPILECZCE” – kolejny rok wsparła nas strojami‍♀️ , które pomogły wywołać radość dzieci ‍♂️‍DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE
→Nie sposób pominąć też dzielnych Strażaków ‍którzy uchylili rąbka swojej pracy wywołując podziw i respekt wszystkich dzieci Wasza obecność w tym dniu jest nieoceniona!!!
DZIĘKUJEMY KOMENDZIE STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU „!!!
→Specjalne podziękowanie za wsparcie, lecą również do wspaniałych Policjantów‍♀️‍♂️
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ELBLĄGU!!!
Bez Waszego wsparcia nie byłoby tak fajnie

„NEKTARKI Z WIZYTĄ U PSZCZÓŁEK”

Wyjazd do Karczowisk do Centrum Pszczelarskiego „Nektar” w ramach projektu „NEKTAR” Aktywności dla młodzieży w Fundacji Elbląg
Nasze NEKTARKI z wizytą u pszczółek
Dowiedzieli się jak wielkie znaczenie mają pszczoły dla otaczającego nas świata, jak wyglądają pszczoły, kto wchodzi w skład ich pszczelej rodziny oraz jak pozyskuje się miodek .
Ale to nie wszystko……!!!
Mieli okazję stworzyć swoje pierwsze woskowe świece ️️️i dowiedzieć się jak zdrowotne właściwości mają ♥️♥️♥️♥️

Realizacja Programu „opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2024. Zadanie publiczne jest realizowane przy współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Elblągu w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, co podkreśla znaczenie i potrzebę realizacji programów wspierających opiekunów osób z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie.

Celem realizacji zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program skierowany jest do opiekunów osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci), które wymagają stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Rekrutacja do Programu trwa do wyczerpania ilości miejsc.

Dostępne poniżej dokumenty (Formularz zgłoszeniowy oraz Klauzula informacyjna) należy złożyć osobiście w biurze Fundacji Elbląg w pok. 34, ul. Związku Jaszczurczego 17.

  1. Formularz zgłoszeniowy_OPIEKA WYTCHNIENIOWA
  2. Zalacznik_klauzula-rodo

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń.

*zachęcamy wcześniejszego kontaktu telefonicznego.