Przez aktywność – lepsze jutro

Projekt „Przez aktywność – lepsze jutro aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego” skupiał się na wsparciu młodych mieszkańców naszego miasta i okolic. Jego celem było przygotowanie niepełnosprawnej młodzieży do zmierzenia się z nowym dla nich, etapem życia – wejściem na rynek pracy. W przeciągu roku został przeprowadzony szereg działań zakładających to co każdy młody człowiek powinien umieć i wiedzieć podczas szukania pracy. Odbyły się warsztaty z treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, obsługi komputera i zarządzania własnym budżetem. Każdy z uczestników został objęty indywidualnym wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Uczestnicy brali udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, spotkaniach przedstawiających różne formy zatrudnienia, ale przede wszystkim pomogliśmy w znalezieniu zatrudnienia. Ponadto uczestnicy projektu mogli otrzymać dodatki szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu oraz skorzystać z płatnych staży u pracodawców.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.