NEKTAR aktywności dla młodzieży w Fundacji Elbląg

 Projekt pn. „Nektar” aktywności dla młodzieży w Fundacji Elbląg” adresowany jest do 30-osobowej grupy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pow. 14 r.ż) z terenu Elbląga, w tym do młodych Ukraińców uczących się w elbląskich szkołach.

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 1.09.2023 r. do 31.08.2025 r. w podziale na 2 edycje udzielanego wsparcia:
I edycja: grupa 10 uczniów: okres wsparcia: 1.09.2023 – 31.08.2024;
II edycja: grupa 20 uczniów, okres wsparcia: 1.09.2024 – 31.08.2025 r.

Celem głównym zadania jest wzrost aktywności i zwiększenie samoorganizacji społecznej wśród grupy 30 uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku powyżej 14 r.ż. z terenu Elbląga (w tym młodych Ukraińców uczących się w elbląskich szkołach) w okresie od 1.09.2023 do 31.08.2025 r.

W ramach projektu młodzież skorzysta z następujących ścieżek:

1. Ścieżka 1 – językowa – w ramach ścieżki uczniowie odbędą kurs językowy składający się z cyklu zajęć w języku angielskim, a uczestnicy II edycji w praktyczny sposób zweryfikują zdobytą wiedzę podczas wyjazdu do kraju, w którym jednym z języków urzędowych jest język angielski,

2. Ścieżka 2 – organizacja inicjatyw młodzieżowych – organizacja 6 inicjatyw przygotowanych przez młodzież, których celem będzie: zwiększenie aktywności wśród mieszkańców Elbląga głównie ze szczególnymi potrzebami czy zagrożonych wykluczeniem społecznym (seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci),

3. Ścieżka 3 – edukacyjna, w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju – w ramach ścieżki odbędzie się cykl warsztatów nt. korzyści jakie dają pszczoły, jak one są ważne, że są zagrożone i jaki to wpływ na zrównoważony rozwój.

4. Ścieżka 4 – survival z budowaniem relacji – w ramach zadania zorganizowany zostanie 1 – dniowy obóz survivalowy (po 1 wyjeździe w każdej edycji). Uczestnicy obozu w celu wykonania poszczególnych zadań będą musieli nawiązywać interakcję, współpracę – zarówno między sobą jak i instruktorem survivalowym.

5. Ścieżka 5 – wsparcie psychiczne/psychologiczne – w ramach ścieżki uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychotraumatologa – wg potrzeb. Przedmiotem wsparcia będzie pomoc w rozwiązywaniu kryzysów i sytuacji traumatycznych, rozwiązywanie problemów itp.

6. Ewaluacja – W celu uzyskania informacji na temat wartości i zalet, uniknięcia zagrożeń prowadzonych działań przeprowadzimy ewaluację realizowanego projekt, która będzie odbywała się od początku realizacji projektu. Wnioski uzyskane z analizy zostaną omówione wśród wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.