Agencja Zatrudnienia

 

AGENCJA ZATRUDNIENIA

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego od dnia 09.12.2013 r. wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 10219.

W ramach działań świadczone są usługi:

– pośrednictwa pracy

– doradztwa personalnego

– poradnictwa zawodowego

Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim minimalizację bezrobocia wśród lokalnej społeczności, pomoc w ustaleniu i określeniu ścieżki zawodowej, a także szeroko rozumiane wsparcie udzielane w zakresie aktywizacji zawodowej (w tym osób z niepełnosprawnościami).

 

Sprawozdanie z działalności za lata 2016 – 2019

  2016 2017 2018 2019
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji  

13

 

27

 

37

 

33

Liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy  

12

 

23

 

36

 

32

Liczba osób korzystających z usług doradztwa personalnego  

60

 

150

 

120

 

120