Agencja Zatrudnienia

AGENCJA ZATRUDNIENIA

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego od dnia 09.12.2013 r. wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 10219.

W ramach działań świadczone są usługi:

– pośrednictwa pracy

– doradztwa personalnego

– poradnictwa zawodowego

Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim minimalizację bezrobocia wśród lokalnej społeczności, pomoc w ustaleniu i określeniu ścieżki zawodowej, a także szeroko rozumiane wsparcie udzielane w zakresie aktywizacji zawodowej (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Sprawozdanie z działalności za lata 2016 – 2019

 2016201720182019
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji

 

13

 

27

 

37

 

33

Liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy

 

12

 

23

 

36

 

32

Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego

 

60

 

150

 

120

 

60

Sprawozdanie z działalności za lata 2020 – 2023

 2020202120222023
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji

 

25

 

26

 

24

 

30

Liczba osób, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy

 

24

 

22

 

22

 

27

Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego

 

120

 

90

 

210

 

130