NIW – CRSO

Fundacja Elbląg wśród Beneficjentów Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Fundacja rozpoczęła realizację zadania pn. „Zapewnienie stabilności funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych Fundacji Elbląg”  finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Okres realizacji zadania: 15.06.2020r. –  31.10.2020r.

Wartość dotacji: 26 247,00 zł 

W ramach zadania sfinansowane zostaną:

  • reklama dotycząca działań Fundacji (spot radiowy oraz artykuł),
  • zakup 4 szt. komputerów mobilnych typu laptop,
  • zakup 3 szt. tabletów multimedialnych,
  • zakup 9 szt. oprogramowania komputerowego MS OFFICE,
  • zakup 5 szt. pojemników do bezdotykowego dozowania środków dezynfekujących.

W związku z zagrożeniem COVID-19 konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zapewniania sprawnej realizacji zadań statutowych. Aktualna sytuacja związana z pandemią wymusiła wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, a także wybór dodatkowych kanałów docierania do potencjalnych odbiorców działań Fundacji Elbląg. W ramach zadania zakupiony zostanie sprzęt IT oraz oprogramowanie, które umożliwią ciągłość prowadzonego wsparcia. Sfinansowane zostaną również działania promocyjne, które będą pełniły funkcję informacyjną nt. działań Fundacji. Ponadto, w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego zakupione zostaną bezdotykowe pojemniki do dozowania środków dezynfekujących, których stosowanie bezpośrednio wpłynie na zintensyfikowanie działań prewencyjnych wz. z zagrożeniem COVID-19.

Wartością dodaną realizacji zadania jest przede wszystkim zapewnienie stabilności funkcjonowania Fundacji Elbląg w zakresie zaopatrzenie w narzędzia pracy umożliwiające sprawną komunikację. Przyczyni się to również do zaangażowania zasobów ludzkich i skoncentrowania ich działań na bezpośredniej opiece nad Podopiecznymi. Z punktu widzenia Podopiecznych – wartością dodaną jest wskazanie działań związanych z profilaktyką zachorowań tj. zasadnością dezynfekcji dłoni, używania rękawiczek, maseczek.