Kolejne urodziny Fundacji Elbląg

2 lutego 2000 roku przy współpracy trzech instytucji tj.: Rady Miejskiej w Elblągu, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Elbląskiej Izby Przemysłowo – Handlowej do życia powołano Fundację Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, która jest niezależną, apolityczną, niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej Elbląga i Regionu Elbląskiego. Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta i regionu.

Dziś obchodzimy swoje 19 urodziny, a minione lata to dla Nas okres intensywnej pracy i  ciągłego rozwoju na rzecz elblążan oraz lokalnej społeczności. Wśród realizowanych przez Fundację przedsięwzięć wyróżnić możemy:

– Program stypendialny dla dzieci uzdolnionych „Szansa” oraz „Fundusz Młodych Talentów”,

– Program stypendialny dla dzieci niepełnosprawnych „Słonik”,

– organizację corocznej gali o tytuł Filantropa Roku,

– organizację konkursu literackiego, w którym przyznawane są nagrody „elbląskiej książki roku” oraz „rękopisu roku”,

– organizację konkursu plastycznego „Elbląg okiem przedszkolaka”,

– udzielanie wsparcia doraźnego w leczeniu i rehabilitacji podopiecznym Fundacji,

– pozyskiwanie środków z tyt. 1 %

– realizację projektów aktywizacyjnych dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

-zapewnienie wsparcia specjalistów: psychologa, terapeuty, doradców zawodowych oraz trenerów pracy,

– organizację warsztatów aktywizacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz komunikacji interpersonalnej,

– przeprowadzenie szkoleń „szytych na miarę” dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób,

– organizację staży oraz pomoc w znalezieniu miejsca pracy.

Tylko w minionym roku dzięki Naszym działaniom staż odbyło 18 osób, a 37 podjęło zatrudnienie. Ponadto, przydzieliliśmy stypendia w ramach programów „Szansa” oraz „Słonik” na łączną kwotę 38 100 zł.

Realizowane przez Fundację Elbląg  działania oraz ich efekty są wynikiem współpracy darczyńców (osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych), instytucji zewnętrznych, a także wzmożonej pracy zespołu osób tworzących Fundację. Im wszystkim przyświeca jeden cel – dobro Elbląga oraz lokalnej społeczności.

W tym szczególnym dla Nas dniu składamy serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych w Nasze działania i wyrażamy głęboką nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę. Dzięki Wam możemy podejmować inicjatywy, które realnie przyczyniają  się do rozwoju regionu oraz wzrostu jakości życia elblążan.