Znamy już wyniki Szansy i Słonika!

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnych „Szansy” i „Słonika”. Stypendia na rok szkolny 2020/2021 otrzymało 23 uczniów ze szkół z Elbląga i powiatu.
Łączna pula stypendiów wyniosła 37.300 zł z czego kwota 14 200 zł zostanie przekazana w formie darowizny przez Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej.
W ramach Programu Stypendialnego „Szansa” Komisja Stypendialna przyznała 18 stypendiów na łączną kwotę 25 800 zł.
Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium
1. 1/2020/SZ
2. 2/2020/SZ
3. 3/2020/SZ
4. 4/2020/SZ
5. 5/2020/SZ
6. 6/2020/SZ
7. 7/2020/SZ
8. 8/2020/SZ
9. 9/2020/SZ
10. 10/2020/SZ
11. 11/2020/SZ
12. 12/2020/SZ
13. 14/2020/SZ
14. 15/2020/SZ
15. 16/2020/SZ
16. 18/2020/SZ
17. 19/2020/SZ
18. 20/2020/SZ
Komisja Programu Stypendialnego „Słonik” przyznała 5 stypendiów stałych. Łączna kwota stypendiów wyniosła 11.500 zł
Stypendia otrzymają osoby o następujących nr wniosków:
1. 1/2020/S
2. 2/2020/S
3. 3/2020/S
4. 4/2020/S
5. 5/2020/S
Stypendia finansowane są ze środków:
Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Starostwa Powiatowego w Elblągu, Nadleśnictwa Elbląg, American Home Biuro Nieruchomości, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego.

Niebawem poinformujemy Naszych Stypendystów o terminie i miejscu wręczenia umów stypendialnych.
Serdecznie gratulujemy! Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego zaangażowania