„Wyposażenie słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz zdobycie nowych kwalifikacji w obszarze kształcenia zawodowego”

 

Fundacja Elbląg rozpoczęła realizację projektu skierowanego do słuchaczy oraz nauczycieli Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Celem projektu jest podniesienie w okresie 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r. poziomu umiejętności zawodowych wśród grupy 60 słuchaczy (54 K, 6 M) Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Projekt jest podzielony na 3 edycje. W każdej edycji wsparciem zostanie objętych po 20 słuchaczy, którym zostanie zapewnione wsparcie w postaci:

 • warsztatów „Trening interpersonalny” i „Radzenie sobie ze stresem;
 • szkoleń/kursów;
 • edukacji finansowej;
 • doradztwa edukacyjno-zawodowego (psychologa i coacha rozwoju).

Wsparciem zostanie objętych również 34 nauczycieli w postaci:

 • studiów podyplomowych;
 • szkoleń/kursów;
 • staży;
 • warsztatów „Skuteczna komunikacja z uczniem”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Prawne aspekty nauczyciela” i „Wypalenie zawodowe”.

W wyniku przeprowadzonych działań:

 • 60 (54K, 6M) uczestników projektu zrealizuje szkolenia powiązane z kierunkiem ich kształcenia,
 • 60 (54K, 6M) uczestników projektu weźmie udział w warsztatach z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: „Trening interpersonalny” i „Radzenie sobie ze stresem” przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych,
 • 60 (54K, 6M) uczestników projektu zostanie objętych indywidualnym wsparciem specjalistów: psycholog, coach, edukator finansowy,
 • 60 (54K, 6M)UP zwiększy swoją wiedzę w zakresie edukacji finansowej,
 • 34 (30K, 4M) nauczycieli weźmie udział w warsztatach z zakresu: „Skuteczna komunikacja z uczniem” ; „Radzenie sobie ze stresem” ; „Wypalenie zawodowe” oraz „Prawne aspekty pracy z uczniami”.
 • 27 nauczycieli (26K,1M) zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych oraz warsztatach.

Wartość projektu: 499 840,50 zł

Wkład UE: 427 221,30 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027