To jest nasza mała Ojczyzna…

Fundacja Elbląg realizowała projekt adresowany tym razem do grup młodzieżowych. Założeniem kilkumiesięcznej współpracy był wzrost aktywności elbląskiej młodzieży, rozwój umiejętności i pasji, których realizacja możliwa była na elbląskim gruncie.

Projekt „To jest nasza mała Ojczyzna…” obejmował m.in.:

  • organizację cyklu spotkań informacyjnych z uczniami elbląskich szkół średnich oraz studentami, podczas których zaprezentowane zostały inicjatywy młodzieżowe Fundacji Elbląg;
  • utworzenie grupy młodzieżowej zarządzającej Funduszem Młodzieżowym, który będzie wspierał finansowo przedsięwzięcia młodych;
  • przeprowadzenie konkursu, wyłaniającego pięć najbardziej atrakcyjnych inicjatyw młodzieżowych zrealizowanych, będących w realizacji bądź mających realizację do końca roku. Każda nagrodzona inicjatywa miała okazję zapoznać się z warsztatem realizacji telewizyjnej, a także stała się bohaterem materiału filmowego zrealizowanego przez inicjatywę telewizyjną EMIT, działającą w studiu Fundacji Elbląg;
  • realizację cyklu programów „Na Sofę” z młodzieżowymi liderami społecznymi, którzy przedstawili ciekawe inicjatywy młodzieżowe z zakresu działań społecznych, kulturalnych, muzycznych, wolontarystycznych itp.;
  • organizację akcji fundraisingowych, z których dochód zasilił Fundusz Młodzieżowy. Realizacje akcji pozwoliły młodzieży zdobyć umiejętności organizowania wydarzeń publicznych, pracy w zespole i innych;
  • przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z zakresu teatru ruchu, tańca, muzyki, kalos kagatos itp. Była to okazja do zapoznania młodych z różnymi formami własnego rozwoju, nabycia nowych umiejętności, poznanie innych form realizacji siebie, wymiana doświadczeń oraz integracja. Warsztaty były elementem wieńczącym działania grup młodzieżowych.

Projekt „To jest nasza mała Ojczyzna…” realizowany był ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Urzędu Miejskiego.