Skutecznie do pracy

Projekt był skierowany przede wszystkim do uczniów Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu i jego celem było podniesienie atrakcyjności zawodowej poprzez zdobycie nowych umiejętności, doświadczenia pracowniczego i zawodowego, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami pracodawców, w tym szczególnie w branży turystycznej.

W ramach projektu oferowaliśmy:

  • wsparcie indywidualne i grupowe (psychologiczne i z doradztwa zawodowego)
  • szkolenia zawodowe z branży turystyczno-hotelarskiej realizowane na trzech płaszczyznach: zasad pracy, języka angielskiego i informatyki
  • staże/zajęcia praktyczne u pracodawców
  • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

    Z pewnością działania te były pomocne na nowym etapie życia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.