Sięgnij po stypendium!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 8 września 2023 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów 8 klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów szkół wyższych, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2023/2024, tj. na 10 miesięcy.

Poniżej znajdują się formularze wniosków. Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty do 8 września 2023 r. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

Zapraszamy:)

 1. Regulamin SZANSA
 2. Wniosek_SZANSA
 3. zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej (1)
 4. zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych (1)
 5. zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku (1)
 6. zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina 500+ (1)
 1. Regulamin_SLONIK_2023 r.
 2. Wniosek_SŁONIK_
 3. zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej
 4. zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
 5. zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku
 6. zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina 500+