Aktywny start w dorosłość

Projekt „Aktywny start w dorosłość – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego” skupiał się na wsparciu młodych mieszkańców naszego miasta i okolic. Jego celem było przygotowanie niepełnosprawnej młodzieży do zmierzenia się z nowym dla nich, etapem życia – wejściem na rynek pracy. Został przeprowadzony szereg działań zakładających to co każdy młody człowiek powinien umieć i wiedzieć podczas szukania pracy. Odbyły się warsztaty z treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, certyfikowany kurs komputerowy ECDL Start. Każdy z uczestników został objęty indywidualnym wsparciem psychologa i doradcy zawodowego. Uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, spotkaniach przedstawiających różne formy zatrudnienia, ale przede wszystkim pomogliśmy w znalezieniu zatrudnienia. Ponadto uczestnicy projektu mogli otrzymać stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu dla osób spoza Elbląga oraz skorzystać z płatnych staży u pracodawców.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.