Aktywność to podstawa, praca to równowaga – II edycja

 

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród 90 osobowej grupy osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub/i wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotne w wieku 15-64 lata z Elbląga i powiatu elbląskiego w województwie warmińsko – mazurskim w okresie 1.05.2022-31.05.2023

 

W ramach projektu zapewnione były następujące formy wsparcia:

  • pogłębioną diagnozę, która pozwoli określić drogę rozwoju,
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie),
  • indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds. aktywizacji społ.-zaw.
  • warsztaty z treningu interpersonalnego,
  • warsztaty z doradztwa zawodowego, skutecznego poszukiwania pracy,
  • spotkanie nt. wolontariatu,
  • staże i stypendia,
  • wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,
  • szkolenia zawodowe „szyte na miarę”

Wartość projektu: 1 155 313,98 zł
Wkład UE: 980 313,98 zł   

Data publikacji: 29.04.2022r.