Prezes Fundacji Elbląg wyróżniony!

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Olsztynie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Prezes Fundacji Elbląg – Pan Krzysztof Grablewski otrzymał wyróżnienie za dotychczasową działalność w zakresie innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są przede wszystkim za:
1) działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2) wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
3) wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4) aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5) inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6) realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8) wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów
w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Serdeczne gratulacje dla Pana Prezesa! Życzymy dalszych sukcesów!

Fundacja Elbląg nagrodzona!

Świetna wiadomość 
26 listopada w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja pn. „Bezpieczny Senior”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą kampanię skierowaną do seniorów.

Filmik zrealizowany przez Pracowników Fundacji Elbląg zajął pierwsze miejsce! Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec osób starszych.

Nagrodzony film

https://www.facebook.com/231116370266086/videos/529885551178729/?__tn__=kC-R&eid=ARCqKYfrougKK91AWL09fdL3lQtJb2FXaTiT8EeeKD6pvTIYi7nD7hnnBaohTnP_hfveNE0EZ2UZu7hX&hc_ref=ARREOM2iMQHs8odWdyR9yKp-9-IMkbRL0l69qEyr9GlRxybKQCb-hAfnYVs3as0_5TQ&__xts__%5B0%5D=68.ARC_oytSugGQAUTM30GA4pYpW5FC5aovDT-N7uwxJN1e-QPVlA-tc7s5krOExqWxIsak5CcxRkswXs3fFWCtXKtmJmfOclCh8sL9PKbroclgdZJ_9_0Cbd6LpX8e1v0OoW4ZZmla6iBrnM3pwdvQ-6iS_U50-JdZF_w3A7yGH3QonSG6AO7Gl3eluBwvHmXyq6vihhk5BYsnAoqZZK8-tnWOQEVJuKjoPOd8geFAabBjShS7wOosMeMEaTbYQLdX438ULf08i9PUeAGGyR4xDkYlfUOy-5wb8i3iGD_XZkJB4SQ1BBZuv5SGvc9DycgzkCc1AdchmXZYOCM9lNHFNEVbMg

Krzysztof Kosecki Filantropem Roku!

Za nami XIX Gala Fundacji Elbląg. Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostały konkursy: o tytuł Filantropa Roku 2018 oraz Konkurs Literacki.

Nagrodę w Konkursie Literackim w kategorii „Elbląska Książka Roku” otrzymała Pani Jadwiga Łada za książkę pt. „Floss”. Fundatorem nagrody jest Pan Łukasz Szulc z American Home Biuro Nieruchomości

Nominację do tytułu „Filantrop Roku 2018” otrzymali:

➡️Salon Jubilerski AGAT

➡️Grupa Finansowa ECF

➡️PUH ELPAD

➡️P.P.H Halex

➡️Pan Krzysztof Kosecki

➡️Pani Maria Kosecka

➡️Studio Fotograficzne KRASUŃ

➡️Państwo Bożena i Jan Lemierscy

➡️Zakład Szklarski „MIŚ”

➡️Nadleśnictwo Elbląg

➡️Pani Maria Puchalska

➡️Kantor „SILVANT”

➡️KAWIARNIA „U AKTORÓW”

Decyzją Kapituły Konkursu o tytuł Filantropa statuetka powędrowała do Pana Krzysztofa Koseckiego, który wykonuje nieodpłatne sesje zdjęciowe i od wielu lat współpracuje z DPS „Niezapominajka”. Pan Krzysztof realizuje projekty aktywizujące seniorów z wykorzystaniem sesji zdjęciowych. Powstają wystawy, kalendarze, materiały wideo inspirowane „wycieczkami” po epokach historycznych, sesje motocyklowe, muzyczna podróż sentymentalna. Wszystkie projekty mają charakter szeroko rozumianej rehabilitacji podopiecznych. Pan Krzysztof Kosecki był jak Święty Mikołaj spełniający marzenia z młodości i dzieciństwa.

Ponadto, wyróżnienia otrzymali:

Grupa Finansowa ECF
➡️za wsparcie Konkursu im. Aleksandry Gabrysiak, budowy Domu pod Cisem,
Szlachetnej Paczki oraz inicjatyw realizowanych przez:
➡️ZSZ nr 1 w Elblągu, MOPS, Przedszkole nr 32, Szkołę Tańca Cadmans, Hospicjum,
➡️Zespół Szkół w Tujsku, CSE Światowid, Socjalizacyjną Całodobową Placówkę
➡️Opiekuńczo-Wychowawczą, AMP El-Futbol, Szkołę Podstawową nr 18, Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt,

PUH ELPAD, Arkadiusz Meger
➡️za wsparcie Hospicjum poprzez zakup: specjalistycznych opatrunków przeciwodleżynowych, armatury łazienkowej, zaopatrzenie w materiały promujące opiekę

Studio Fotograficzne KRASUŃ, Małgorzata i Ryszard Krasuń
➡️za nieodpłatny zapis fotograficzny z imprez sportowych, wykonanie sesji fotograficznej zawodników Klubu oraz trenerów, z której zdjęcia były wykorzystane do promocji Klubu oraz reklamy Międzynarodowego Memoriału Bokserskiego o Puchar Wiesława Budzińskiego”

Bożena i Jan Lemierscy
➡️za zaangażowanie w działania na rzecz potrzebujących, np.: adopcję na odległość
dzieci z Afryki, zbieranie nakrętek z przeznaczeniem na wózki dla niepełnosprawnych dzieci, przeprowadzenie akcji zbierania sukien ślubnych, które przekazali do krajów Trzeciego Świata (m.in. do Kenii),
➡️są ambasadorami Hospicjum, przekazują środki finansowe, dary rzeczowe, kolportują ulotki, namawiają do pomagania, angażują innych darczyńców, uczestniczą w akcji Pola Nadziei

Nadleśnictwo Elbląg
➡️za wsparcie Hospicjum w organizacji świąt, akcji charytatywnych, pomoc w organizacji pikników rodzinnych, wypożyczanie sprzętu
➡️wsparcie Fundacji Elbląg poprzez:
➡️systematyczne wpłaty na fundusz stypendialny
➡️pracę w Komisji Stypendialnej
➡️pomoc Fundacji Elbląg w organizacji imprez plenerowych
➡️uczestnictwo w imprezach, uroczystościach, wydarzeniach

KAWIARNIA „U AKTORÓW”, Roman Badysiak
➡️za wieloletnią współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „KONTRA”, CSE
Światowid, Klubem „Kiwanis”, Polskim Związkiem Niewidomych, Klubem Środowisk
Twórczych, Uniwersytetem III Wieku
➡️za pomoc przy organizowaniu młodzieżowych imprez sportowych o zasięgu
miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, w tym zapewnienie nieodpłatnej obsługi imprez, cateringu,sprzętu, udostępnianie sali

Część artystyczną swoim występem umilili:

Małgorzata Wójcik (Akompaniowała Justyna Grzelachowska), Paulina Hebel (wieloletnia Podopieczna Fundacji), a także Gracjan Kalandyk z zespołem.

Opublikowane zdjęcia pochodzą do Patrona Medialnego wydarzania – elbląskiej gazety internetowej portel.pl

XIX Gala Fundacji Elbląg!

Tradycją stało się już, że coroczna Gala Fundacji Elbląg jest okazją do uhonorowania filantropijnej postawy jednego z nominowanych, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym. Tradycją jest też część rozrywkowa, którą zapewnią znakomici elbląscy artyści.

Podczas Gali Fundacji Elbląg zostanie rozstrzygnięta XIX edycja Konkursu o tytuł Filantropa Roku. Poznamy zatem firmę lub osobę, która w sposób szczególny zasłużyła się we wspieraniu działań organizacji pozarządowych, instytucji użyteczności publicznej oraz osób prywatnych z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego. Następnym punktem uroczystości będą wyniki XVI edycji Konkursu Literackiego.

Tradycyjnie już, podczas wydarzenia część rozrywkową zapewnią znakomici elbląscy artyści. Podczas Gali wystąpi Gracjan Kalandyk , Małgorzata Wójcik oraz Podopieczna Fundacji – Paulina Hebel.

Wydarzenie będzie także okazją do wsparcia dalszych działań organizacji. Przed uroczystością będzie można nabyć pocztówki okolicznościowe z monetą 2-złotową z Bramą Targową, z których dochód wesprze cele statutowe Fundacji Elbląg.

XIX Gala Fundacji Elbląg odbędzie się 15 listopada br. o godz. 18.00 w gościnnych murach Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystości zachęcamy do kontaktu z biurem Fundacji Elbląg (ul. Zw. Jaszczurczego 17, tel. 55 236 98 88) w celu nabycia cegiełek – wejściówek.

 

Kampania na rzecz Seniorów dotkniętych i zagrożonych przemocą

 

Czy wiecie, że za 20 lat co 4 osoba żyjąca w Polsce będzie w wieku senioralnym
Chcemy zwrócić szczególną uwagę na problem przemocy wobec osób starszych w związku z tym przygotowaliśmy dla Was filmik zrealizowany przez Pracowników Fundacji.
Seniorzy są szczególnie narażeni na różne rodzaje przemocy. Pamiętajcie żeby REAGOWAĆ na krzywdę takich osób. Osoby, które doznały przemocy powinny wiedzieć, że istnieją instytucje, które mogą im pomóc. Gdzie można uzyskać taką pomoc
 POLICJA 
➡️ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
➡️ SŁUŻBA ZDROWIA 
W sytuacjach nagłych należy skorzystać z numeru alarmowego ☎️ 112

FILM DOSTĘPNY TUTAJ

https://we.tl/t-39RrrAHoYQ