Pomoc w leczeniu i rehabilitacji

Fundacja Elbląg na wniosek zainteresowanego pomaga w ciężkich sytuacjach życiowych m.in. poprzez  dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń w celu ułatwienia funkcjonowania podopiecznych, zakup leków, środków pielęgnacyjnych, leczenie i rehabilitację. Pomoc realizowana jest po uprzednim przedłożeniu odpowiednich dokumentów, faktur, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy w leczeniu i rehabilitacji.