Wesprzyj działania Fundacji Elbląg

 

 1. Przekaż darowiznę na rzecz realizacji zadań statutowych w sferze pożytku publicznego.

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Elbląg:

46 1240 1226 1111 0010 0478 1746

Bank PeKaO S.A. O. w Elblągu

W tytule przelewu należy wpisać: darowizna na cele statutowe

Środki zasilą fundusz nieograniczony  i będą przeznaczone  na rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych Elbląga oraz na rozwój miasta zgodnie ze statutem Fundacji Elbląg poprzez finansowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych.

 1. Przekaż darowiznę ze wskazaniem konkretnego funduszu, który chcesz wesprzeć.

Wykaz funduszy:

 1. Fundusz Młodych Talentów –wspieranie młodych, uzdolnionych muzycznie mieszkańców Elbląga.
 2. Fundusz Jolanty i Zygmunta Stojek – wspieranie potrzebujących.
 3. Fundusz Stypendialny – dochód z tego Funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów z Elbląga, w ramach Programu Stypendialnego „Szansa”.
 4. Fundusz Stypendialny Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” – dochód z funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, celem poszerzenia ich możliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym życiu.
 5. Fundusz Młodzieżowy –   przeciwdziałanie bezrobociu elbląskiej młodzieży oraz zwiększanie jej aktywności poprzez finansowanie projektów elbląskich organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych i grup nieformalnych.
 6. Fundusz im. Zofii Puchalskiej – dochód z inwestowania kapitału żelaznego przeznaczany jest na stypendia dla zdolnych, ale ubogich dzieci.
 7. Fundusz im. braci Leszczyc – Grabianków – wspieranie przedsięwzięć społecznych o charakterze katolickim, wpisujących się założeniami w życie i działalność braci Grabianków.
 8. Fundusz im. Ryszarda Rynkowskiego – wspieranie elbląskiej młodzieży uzdolnionej muzycznie.
 9. Fundusz polsko – niemiecki – celem jest finansowanie wspólnych działań na rzecz naszego miasta.
 10. Fundusz Aktywności Seniorów – środki przeznaczane są na granty dla organizacji seniorskich. Promowane są pomysły (projekty), których celem jest aktywizowanie osób starszych do samodzielnego działania oraz do inicjowania ciekawych przedsięwzięć.

 

Wpłaty można dokonać na konto Fundacji Elbląg:

46 1240 1226 1111 0010 0478 1746

Bank PeKaO S.A. O. w Elblągu

W tytule przelewu należy wpisać: nazwę funduszu, który chcemy wesprzeć

 

 1. Systematyczne wsparcie Fundacji – to procentuje!

 

Szczególną formą wspierania działań Fundacji może być przekazywanie systematycznych darowizn, które umożliwią dalszą realizację zadań statutowych.

Osoby i podmioty, które zdecydują się finansowo wspierać Fundację Elbląg zostaną symbolicznie nagrodzone specjalnym Certyfikatem Darczyńcy Fundacji Elbląg.  Wręczenie Certyfikatów będzie odbywało się każdego roku w ramach uroczystej Gali Fundacji Elbląg.

 

ŚCIEŻKI WSPARCIA:

 

 • Certyfikat Darczyńcy, który wsparł finansowo Fundację Elbląg kwotą 20 zł/mc = 240 zł
 • Certyfikat Darczyńcy, który wsparł finansowo Fundację Elbląg kwotą 50 zł/mc = 600 zł
 • Certyfikat Darczyńcy – kwota według indywidualnej woli darczyńcy.

Na certyfikacie zostanie wskazana kwota przekazanej darowizny.

Osoby i instytucje, które zdecydują się przekazywać darowiznę w sposób systematyczny zawrą z Fundacją Elbląg umowę darowizny, która umożliwi odliczenie przekazanej kwoty w ramach rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

 

 1. Przekaż książki do Biblioteczki Fundacji Elbląg

W biurze Fundacji zlokalizowanym przy ul. Związku Jaszczurczego 17 umieszczone zostały regały na książki w ramach tzw. „book crossingu”. Każda zainteresowana osoba może nieodpłatnie skorzystać ze zbiorów, które powstały dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Jeżeli w swoich zasobach posiadają Państwo książki, z których już nie korzystacie – możecie je przekazać na rzecz Fundacji.

Sięgnij po stypendium Fundacji Elbląg!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 7 września 2020 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp. 

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2020/2021, tj. na 10 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe warunki znajdują się w załączeniu. Tu też można pobrać formularze wniosków.

 

Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

 

Stypendia „Szansy” i „Słonika” finansowane są ze środków: Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego i Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” oraz ze zbiórki publicznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA: