Zespół fundacji


RADA FUNDACJI


Krystyna Miezio – przewodnicząca
Zygmunt Stojek – sekretarz
Mirosława Falkowska
Arkadiusz Jachimowicz
Maria Kosecka

ZARZĄD FUNDACJI


dr Krzysztof Grablewski – prezes

Teresa Mikuła – wiceprezes

Stanisława Poździech – członek Zarządu

Beata Kulesza – członek Zarządu

Beata Wrzosek – członek Zarządu