Zespół fundacji


RADA FUNDACJI


Krystyna Miezio – przewodnicząca
Zygmunt Stojek – sekretarz
Rozalia Grynis
Bartłomiej Głuszak
Arkadiusz Jachimowicz
Maria Kosecka

ZARZĄD FUNDACJI


Krzysztof Grablewski – prezes
Stanisław Puchalski – wiceprezes
Stanisława Poździech – członek Zarządu
Beata Kulesza – członek Zarządu