Realizowane

OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ NASZĄ FUNDACJĘ PROJEKTY:

Aktywność to podstawa, praca to równowaga

Projekt „Vademecum Rozwoju Rodzinnego”

Projekt „Z Aflatounem w przyszłość”

Projekt „Aflatoun drogowskazem do pracy” – szansą na pracę i rozwój

 

Udział w projektach jest bezpłatny

Zgłoszenia zainteresowanych osób przyjmujemy w biurze Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu. Więcej informacji zainteresowani mogą uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88.

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.