DZIAŁANIA WŁASNE

Fundacja Elbląg podjęła działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Wśród działań wyróżnić należy:

  • Akcję szycia maseczek ochronnych, które zostały przekazane podopiecznym DPS „Niezapominajka”, SOSW nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu, Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Pawła II w Elblągu, a także Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu.
  • Przekazanie środków do dezynfekcji na rzecz Domu Pomocy Społecznej ” Niezapominajka”
  • Podjęcie działań związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy oraz udzielanego wsparcia dla pracowników oraz beneficjentów Fundacji: zakup maseczek ochronnych, środków do dezynfekcji, pojemników do bezdotykowego dozowania środków dezynfekujących.
  • Opracowanie zasad bezpieczeństwa związanych z udzielanym wsparciem.