Zamówienia realizowane

Rozeznanie rynku: przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Kurs księgowości” w ramach projektu „Z Aflatounem w przyszłość II edycja”.

W związku z realizacją projektu „Z Aflatounem w przyszłość II edycja” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. „Kurs księgowości” na rzecz uczestników projektu „Z Aflatounem w przyszłość II edycja”.

Oferty można składać do dnia: 1.12.2022 r. 

1_rozeznanie rynku_kurs księgowości

2_formularz oferty_rozeznanie rynku

2_Zał. 7E do umowy oświadczenie osoby,której dane są przetwarzane na potrzeby badania kwalifikowalności wydatków dot. przetwarzania danych osobowych

Data publikacji: 24.11.2022