Zamówienia realizowane

ROZEZNANIE RYNKU:

w związku z realizacją projektu pn. „Nektar” aktywności dla młodzieży w Fundacji Elbląg” kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia jednodniowego obozu survivalowego dla 10 uczestników projektu + 2 opiekunów w ramach I edycji projektu w okresie do końca listopada 2023r.

– Oferent zapewni, że na czas trwania wydarzenia wszyscy uczestnicy obozu zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

– Uczestnikami obozu będzie 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uczniowie powyżej 14 r. ż, w tym młodzi Ukraińcy uczący się w elbląskich szkołach) z terenu Elbląga oraz 2 opiekunów z ramienia Fundacji Elbląg.

– Przedmiot zapytania zostanie wykonywany w miejscu odległym maks. 100 km od Elbląga zgodnie z załączonym programem.

– Oferent musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań w zakresie rekreacji, min. 2 letnie doświadczenie w działaniach adresowanych do młodzieży oraz niezbędne uprawnienia do prowadzenia działań będących przedmiotem rozeznania.

– Uczestnicy obozu otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu survivalu.

Oferty można składać do dnia: 13.10.2023 r. osobiście do biura projektu (Fundacja Elbląg – ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg) lub za pośrednictwem maila: biuro@fundacja.elblag.pl.

Projekt „Nektar” aktywności dla młodzieży w Fundacji Elbląg” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

1_program

Data publikacji: 04.10.2023