Zamówienia realizowane

Wynik postępowania: rozenanie rynku: przeprowadzenie warsztatów interpersonalnych w projekcie "drogowskazy do pracy"

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów „interpersonalnych” w projekcie „Drogowskazy do pracy” zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

Fundację Global WAVE

ul. Warszawska 55, 82 – 300 Elbląg 

Cena oferty wynosi: 4 800,00 zł brutto 

Data publikacji: 11.07.2022