Zamówienia realizowane

Rozeznanie rynku: przeprowadzenie szkolenia komputerowego ECCC DC M1 w ramach projektu „Aflatoun szansą na rozwój”.

W związku z realizacją projektu „Aflatoun szansa na rozwój” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia szkolenia komputerowego ECCC DC M1 na rzecz uczestników projektu „Aflatoun szansą na rozwój” 

Oferty można składać do dnia: 28.11.2022 r.

1_rozeznanie rynku szkolenie komputerowe ECCC

2_formularz oferty

2a_Zał.  7E do umowy oświadczenie osoby, której dane są przetwarzane na potrzeby badania kwalifikowalności wydatków dot. przetwarzania danych osobowych 

Data publikacji: 21.11.2022 r.