Oblicza elbląskiej filantropii

Przedsięwzięcie miało za zadanie aktywizowanie elbląskiego biznesu do działań na rzecz społeczności lokalnej, zapoczątkowanie systemowej współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi, zetknięcie grup młodzieżowych z przedsiębiorcami w celu przekazywania doświadczeń oraz promocję kultury filantropii.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 6 otwartych debat o różnych aspektach filantropii z Fundacji Elbląg. W działaniach projektowych wykorzystane zostało, działające przy Fundacji, młodzieżowe studio telewizyjne. W jego ramach powstało 6 filmów o elbląskich filantropach oraz 20 rozmów o dobroczynności.

Projekt realizowany był ze środków programu „Środki Przejściowe 2004 – Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”.