Aktywizacja międzygeneracyjna

Do udziału w projekcie Fundacja zachęcała wszystkie osoby dojrzałe, dysponujące wolnym czasem oraz chcące podzielić się swoimi doświadczeniami we współpracy z młodzieżą.

W ramach projektu młodzi ludzie, Eksperymentalna Młodzieżowa Inicjatywa Telewizyjna i seniorzy stworzyli 5 filmów dokumentalnych. Zakres tematyczny planowanych filmów był następujący:

  • historia najnowsza miasta: przemiany po 1989 roku, rola seniorów i młodzieży w tych przemianach, społeczeństwo obywatelskie, wolne media, organizacje pozarządowe;
  • pionierzy elbląscy: pierwsi osadnicy polscy w Elblągu w 1945 roku, pierwsze lata w odbudowywanym mieście;
  • „jestem elblążaninem i jestem z tego dumny”: jak młodzież postrzega swoje miasto, jak oceniają sytuację seniorzy, co jest dumą Elbląga, co należy zmienić, jaka jest w tym rola młodzieży, a jaka seniorów;
  • wzajemne postrzeganie i stereotypy: młodzieży i osób III wieku; jak zwalczać stereotypy, jak nawiązywać współpracę, jak wykorzystywać swoje walory: młodość i dynamikę z doświadczeniem i rozwagą itp.;
  • filantropia i dobroczynność: co to jest w praktyce i jak ją postrzega młodzież i seniorzy, wartości postawy filantropijnej.

– Na kanwie filmów zostanie zorganizowanych 5 debat oraz przeprowadzonych 20 wywiadów, z osobami starszymi, o dawnym Elblągu – mówi Stanisław Puchalski, koordynator projektu. – Filmy będą wyemitowane w telewizji oraz rozpowszechnione wśród młodzieży z elbląskich szkół, a także na płytach DVD.

Projekt „Aktywizacja międzygeneracyjna” jest realizowany w ramach programu „Łączymy pokolenia” Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.