Konkurs o tytuł Filantropa Roku 2020 – nabór wniosków przedłużony!

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2020 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia 2021 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu na dole strony oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

Hand holding red heart on wood background

Wolontariat ma moc!

Wolontariat… czyli świadome i nieodpłatne działanie na rzecz drugiego człowieka, społeczności czy organizacji.

Działania podejmowane przez Fundację Elbląg mają na celu wspieranie mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego w ich codziennym funkcjonowaniu. Biorąc pod uwagę ilość i zakres działań konieczne jest angażowanie wolontariuszy, którzy wspierają realizację rozmaitych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności.

Dzięki Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Elblągu w ubiegłym roku przystąpiliśmy do programu „Certyfikacji Wolontariatu” w  ramach Partnerstwa dla Wolontariatu Programu Korpus Solidarności dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Przez ten okres zdobyliśmy cenną wiedzę związaną z organizowaniem wolontariatu, jego ideą, sposobami promocji,  sposobami aktywnego poszukiwania wolontariuszy. W efekcie podjętych działań uzyskaliśmy Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”.

Gorąco zachęcamy inne organizacje do zapoznania się z ofertą RCW w Elblągu, które realizuje program „Korpus Solidarności” na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Zainteresowane organizacje mogą skorzystać m.in. ze szkoleń, warsztatów, staży dla koordynatorów wolontariatu, a także różnego rodzaju konkursów, które promują ideę wolontariatu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://centrumelblag.pl

Zachęcamy do skorzystania z tej szansy, tak ja zrobiliśmy to my  

Konkurs o tytuł Filantropa Roku 2020

 

Wiele osób, firm pomaga tym najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2020 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2021 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu na dole strony oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

Podziękowanie za 1%

Zarząd Fundacji Elbląg składa serdeczne podziękowania za okazane wsparcie wszystkim, którzy  przekazali 1 % podatku dochodowego na rzecz naszej organizacji. Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu możemy realizować szerokie działania Fundacji i wspierać naszych podopiecznych.
Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę 118 825,06 zł.
Takie postępowanie utwierdza w przekonaniu, że wśród nas są wspaniali ludzie, którzy nie oczekując nic w zamian, zawsze zdecydowani są na udzielenie pomocy potrzebującym. Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Sięgnij po stypendium Fundacji Elbląg!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 17 września 2021 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp. 

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2021/2022, tj. na 10 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe warunki znajdują się w załączeniu. Tu też można pobrać formularze wniosków.

 

Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

 

Stypendia „Szansy” i „Słonika” finansowane są ze środków: Fundacji PZU, Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm, wpłat z tytułu 1% podatku oraz odsetek od lokat Funduszu Stypendialnego i Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” oraz ze zbiórki publicznej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Wizyta Darczyńcy w Fundacji

Pan Erwin Vollerthun pochodzi z podelbląskiego Majewa, obecnie mieszka w Bawarii. Kilkanaście lat temu zapałał miłością do elblążanki, która obecnie jest jego żoną. Miłość przeszła także na samo miasto Elbląg. Od lat Pan Erwin Vollerthun aktywnie działa na rzecz rodzimych stron swoich rodziców i żony – Elbląga i okolic. W jego działania chętnie włączyli się inni darczyńcy urodzeni jeszcze przed wojną w naszym regionie, którzy później zostali wysiedleni. Jednak ich miłość do rodzinnych stron pozostała.

Tradycją stało się już, że Pan Erwin Vollerthun przyjeżdża do Elbląga. Nie tylko z sentymentu, ale również po to, by wzmacniać dobre relacje polsko-niemieckie. Co roku on i inni jego krajanie wspierają finansowo tutejsze organizacje. 29 lipca darczyńca w towarzystwie Pani Róży Kańkowskiej odwiedził Fundację Elbląg i przekazał darowiznę w kwocie 910 EUR.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym podczas wizyty Darczyńcy, która odbyła się 29.07.2021 r. w siedzibie Fundacji Elbląg.

FE: Jest nam niezmiernie miło, że kolejny raz możemy gościć Pana w siedzibie Fundacji Elbląg. Można rzec, że Pana wizyty to już wakacyjna tradycja, która jest kultywowana od ponad 17 lat. Bieżący rok był dla Nas wszystkich inny niż pozostałe. Czy sytuacja związana z pandemią COVID-19 wpłynęła w jakiś sposób na Pana dotychczasowe działanie?

EV:

Myślę, że ostatni okres wpłynął na życie większości społeczeństwa i przyczynił się do wypracowania nowych sposobów funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dotychczas często uczestniczyłem w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach kulturalnych, wystawach etc. Na tego typu wydarzeniach miałem większe możliwości pozyskiwania darczyńców gotowych przekazać środki pieniężne na rzecz elbląskich organizacji. Ze względu na zagrożenie COVID-19 kontakty bezpośrednie zostały czasowo wstrzymane na rzecz rozmów prowadzonych za pośrednictwem różnego rodzaju komunikatorów, wiadomości e-mail czy po prostu rozmów telefonicznych. Dzięki temu możliwe było dotarcie do stałych darczyńców, a także pozyskiwanie nowych.

FE: Panie Ervinie, z pewnością osoby związane z Fundacją Elbląg doskonale Pana znają i wiedzą o Pana działalności i motywach niesionego wsparcia. Czy mógłby Pan opowiedzieć od czego zaczęła się Pana historia z Elblągiem i skąd pojawił się pomysł wspierania Fundacji Elbląg i innych organizacji działających w okolicy?

EV:

Pewnego razu zadzwoniła do mnie Pani Elen, która chciała koniecznie dowiedzieć się czegoś o miejscowości Ogrodniki (gm. Milejewo), rodzinnych stronach swoich przodków. Pani Elen kontaktowała się z wieloma osobami, ale nikt nie był w stanie jej pomóc. Postawiłem sobie za punkt honoru żeby się czegoś dowiedzieć. Udało mi się znaleźć sporo informacji, które drogą pocztową przekazałem Pani Elen. Kobieta wyraziła chęć przekazania darowizny na rzecz tego regionu. Wówczas pomyślałem, że będzie to drobna kwota, ale okazało się, że było to 1000 marek. Skontaktowałem się z Panią Hildą Sucharską – ówczesną przewodniczącą Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej Miasta i powiatu Elbląg. Doszliśmy do wniosku, że darowizna zostanie podzielona na wsparcie dwóch podmiotów tj. Fundacji Elbląg oraz Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej. Pomyślałem wówczas „skoro obca kobieta chciała przekazać darowiznę, na pewno moi rodacy, którzy zamieszkiwali te tereny też będą gotowi to uczynić”. W każdym roku drukuję tzw. Okólnik („Maibaumer Rundschau”), w którym promuję lokalne (elbląskie organizacje) i wzywam swoich rodaków do przekazywania darowizny na cele wspomnianych organizacji. Wszystko rozpoczęło się wiele lat temu, a trwa do dziś. Sama idea niesionego wsparcia, a także podejmowanie działania sprawiają mi wiele radości oraz spełnienia.

FE: Z pełną świadomością możemy stwierdzić, że Pana działania mają charakter długofalowy. Czy na przestrzeni ostatnich lat zaobserwował Pan zmiany w podejściu niemieckich darczyńców? Czy każdego roku są to Ci sami darczyńcy, czy może udaje się Panu pozyskiwać nowych?

EV:

Właściwie nie zaobserwowałem większych zmian w podejściu Darczyńców. Sporo osób przekazuje darowizny od wielu lat na konkretne organizacje, z którymi się utożsamiają. Ten „nawyk przekazywania” wszedł Darczyńcom w krew i często robią to nawet bez mojego przypomnienia i próśb. Cały czas udaje mi się pozyskiwać nowych Darczyńców. Wyobraźcie sobie Państwo, że w związku z moim zaangażowaniem społecznym jestem osobą dość rozpoznawalną w swoich rodzinnych stronach. Dwa dni temu podczas spaceru po lesie odbyłem rozmowę z obcą kobietą, która sama zapytała w jaki sposób może wesprzeć tutejsze organizacje. Dla wielu moich rodaków jestem osobą wiarygodną i mogą mieć pewność, że wszystkie środki zostaną w całości przekazane na wsparcie potrzebujących (bez pobierania jakichkolwiek opłat administracyjnych).

FE: Podczas Pana wizyt przekazuje Pan darowizny różnym organizacjom pozarządowym. W jaki sposób podejmowana jest decyzja o wsparciu konkretnych organizacji? Czy jest to Pana decyzja czy wola darczyńców wśród, których pozyskuje Pan środki pieniężne?

EV:

Darczyńcy wskazują na jaką organizację przekazują pieniądze. Ja pełnię funkcję „pośrednika” między Darczyńcą, a konkretną organizacją. Staram się również zachęcać rodaków do przekazywania datków. Podejmuję działania o charakterze informacyjnym, gdzie wskazuję obszar działania danej organizacji, a także efekty niesionego wsparcia.

FE: Pana Filantropijna postawa jest godna pochwały. Proszę powiedzieć jak Pana działania są odbierane przez mieszkańców Bawarii, w której na co dzień Pan mieszka?

EV:

Przyznam szczerze, że jestem osobą rozpoznawalną w środowisku lokalnym. Wiele osób wie, iż podejmuję działania na rzecz rozwoju współpracy polsko – niemieckiej. Na co dzień spotykam się z życzliwością, a także wyrazami wsparcia i uznania. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, iż ludzie darzą mnie zaufaniem.

W roku 2016 zostałem uhonorowany Europejską Nagrodą Obywatelską przyznawaną przez Parlament Europejski. Należy jednak podkreślić, iż zdobyte przeze mnie wyróżnienia czy nagrody były możliwe dzięki zaangażowaniu moich rodaków. Bez ich otwartości i chęci nie mógłbym podejmować aktywności w takim zakresie jak robię to obecnie.

FE: Panie Vollerthun, bardzo dziękujemy za przekazane środki. Wyrażamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli Pana również gościć w Fundacji. Życzymy Panu przede wszystkim zdrowia, dalszego zapału do działań społecznych, a także wszelkiej pomyślności.

EV:

Dziękuję za miłe przyjęcie. Jeżeli zdrowie pozwoli to z pewnością spotkamy się w przyszłym roku.

 

Ruszyła Rekrutacja do projektu „Aflatoun szansą na rozwój”

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego rozpoczyna nabór uczestników do II edycji projektu „Aflatoun szansą na rozwój”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej wśród 90 osobowej grupy osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub/i wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, długotrwale bezrobotne w wieku 15-64 lata z Elbląga i powiatu elbląskiego w województwie warmińsko – mazurskim w okresie 1.06.2020-31.07.2023

W ramach II edycji, trwającej 12 miesięcy (w edycji wsparciem zostanie objętych po 30 uczestników), zostanie przeprowadzona kompleksowa i indywidualna aktywizacja zawodowo-edukacyjna z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

– pogłębioną diagnozę,

– aktywną integrację społeczną – warsztaty edukacyjne – poradnictwo specjalistyczne (prawne i społeczno-obywatelskie), grupowa aktywizacja społeczna (trening interpersonalny),

– aktywna integracja zawodowa – grupowa aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, spotkania przedstawiające różne formy zatrudnienia),

– indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

– szkolenia zawodowe „szyte na miarę” i stypendia szkoleniowe,

– staże, trening i pośrednictwo pracy,

– staż zawodowy i stypendia stażowe,

– wsparcie trenerów pracy oraz pomoc w zatrudnieniu,

 

W wyniku przeprowadzonych działań część uczestników uzyska zatrudnienie, zwiększą swoją aktywność społeczno-zatrudnieniową, nabędą doświadczenia zawodowego.

 

Rekrutacja trwa do końca lipca 2021 r.

 

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie oferty projektu i powyższej informacji zainteresowanym klientom ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt w Biurze Projektu (ul. Zw. Jaszczurczego 17, p.33)  pod numerem telefonu 55 236 98 88 lub e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Data publikacji: 02.06.2021