Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, informuje o rozpoczęciu naboru uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024. Zadanie publiczne jest realizowane przy współpracy z Elbląskim Centrum Usług Społecznych w Elblągu w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, co podkreśla znaczenie i potrzebę realizacji programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami w naszym społeczeństwie.

Celem realizacji zadania jest poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania ich potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Asystenci osobiści będą świadczyć pomoc na różnych poziomach – od wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, przez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, po towarzyszenie w czasie wyjść czy spotkań.

Program skierowany jest do szerokiego grona osób z niepełnosprawnościami (w tym dzieci), które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Fundacja Elbląg zachęca do zgłaszania się zarówno osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, jak i z innymi rodzajami ograniczeń.

Rekrutacja do Programu trwa do 26 kwietnia 2024 r. lub wyczerpania ilości miejsc.

Dostępne poniżej dokumenty (Formularz zgłoszeniowy oraz Klauzula informacyjna) należy złożyć osobiście w biurze Fundacji Elbląg w pok. 34, ul. Związku Jaszczurczego 17.

 1. Formularz zgłoszeniowy_Program ASYSTENT
 2. Zalacznik_klauzula-rodo

O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje spełnienie kryteriów oraz kolejność zgłoszeń

*zachęcamy wcześniejszego kontaktu telefonicznego.

 

PRZEKAŻ 1,5% NA DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG

 

Zostaw swoje 1,5% w Elblągu – przekaż je na działania Fundacji Elbląg, która od 24 lat działa na rzecz mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego.

Decydując się na wybór Fundacji Elbląg mają Państwo gwarancję, że środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na szczytny cel, np. programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”, pomoc w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych Fundacji Elbląg oraz inne działania statutowe.

Przy rozliczeniu należy podać nr KRS 0000033301.

Liczymy na mobilizację! Każda złotówka jest na wagę złota, a dobro ofiarowane wraca ze zdwojoną siłą!

 

 

 

 

Kolejna wspaniała inicjatywa – „Nektarki ” jako pomocnicy Mikołaja

„Nektarki „ zorganizowały kolejną inicjatywę! – spotkanie z Mikołajem i zdobienie pierniczków dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
Nie zabrakło oczywiście prezentów od Mikołaja
Wzruszająca inicjatywa młodych ludzi w ramach projektu „NEKTAR”
Dziękujemy wspaniałej młodzieży i wolontariuszom za zaangażowanie
„USMIECHY NA TWARZACH DZIECI BEZCENNE”
Stroje udostępniła nam niezawodna Wypożyczalnia Strojów Szpileczka
Stroje udostępniła nam niezawodna Wypożyczalnia Strojów Szpileczka

Wzruszająca inicjatywa młodych ❤️❤️❤️❤️w ramach projektu”NEKTAR „❤️❤️❤️❤️

            Nasze „Nektarki”
Ruszyły na spotkanie wigilijne
Odwiedzili Elbląskich seniorów ze
„Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny”.
Piękny obraz międzypokoleniowej integracji
❤️❤️❤️Serce rośnie ❤️❤️❤️
Dziękujęmy wspaniałej młodzieży za zaangażowanieA tej cudownej troszkę starszej młodzieży, za wspaniałe przyjęcie i możliwość uczestniczenia w tym światecznym spotkaniu, przesyłamy moc uścisków i życzenia
„CUDOWNIE PIĘKNYCH ŚWIĄT KOCHANI”

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ELBLĄG”

 

Fundacja Elbląg zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci z elbląskich przedszkoli. Konkurs oczekuje prac twórczych i z dużą wyobraźnią, które będą przedstawiać nasze miasto Elbląg. Prace są przyjmowane do 31 grudnia 2023 r. w siedzibie Fundacji.

Celem Konkursu jest podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki.

Z nagrodzonych prac zostaną stworzone pocztówki-cegiełki, które zostaną wykorzystane przez Fundację Elbląg do zbiórek publicznych na potrzeby osób wymagających wsparcia – podopiecznych Fundacji.

 

Na odwrocie pracy należy podać:

Imię i nazwisko,

wiek,

kontakt do rodziców/opiekunów

 

Prace literackie wraz z formularzem zgłoszeniowym przyjmuje biuro Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 grudnia 2023 r. Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu obok.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym

Formularz_zgłoszeniowyFormularz_zgłoszeniowy

 

 

Szkolenie survivalowe w ramach projektu NEKTAR „Aktywności dla młodzieży” w Fundacji Elbląg

!!!!!! BYŁ OGIEŃ !!!!!!! 
LEŚNE PRZYGODY, PATROL, PRZETRWANIE,
WALKA O OGIEŃ, TECHNIKI PRZETRWANIA W TRUDNYCH WARUNKACH, BUDOWANIE ZAUFANIA W GRUPIE I PEŁNA INTEGRACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
SZKOLENIE POD OKIEM NAJLEPSZEGO INSTRUKTORA PRZETRWANIA, KTÓRY ZADBAŁ O KAŻDY ELEMENT WYPOSAŻENIA .
(TU WSZYSTKICH USPOKAJAMY, NASZA MŁODZIEŻ SZKOLIŁA SIĘ NA ATRAPACH I REPLIKACH SZKOLENIOWYCH Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA POD OKIEM WYKWALIFIKOWANEGO PROFESJONALISTY).
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoNarodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO na lata 2021-2023. Komitet do spraw Pożytku PublicznegoKomitet do spraw Pożytku Publicznego.

WRĘCZYLISMY UMOWY STYPENDIALNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wczoraj 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia umów stypendialnych i listów gratulacyjnych dla stypendystów Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Fundusz Polsko – Ukraiński na rok szkolny 2023/2024.

Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 27 stypendystów roku szkolnego 2023/2024 na łączną kwotę 47.000 zł, a w tym:

 • 15 stypendiów „Szansy”,
 • 8 stypendiów „Słonika”,
 • 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
 • 3 stypendia z Funduszu Polsko – Ukraińskiego.

Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymał Szymon Stasik, który jest wyróżniającym się uczniem klasy skrzypiec. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ostatnim roku szkolnym  uzyskał mi.in:

 • I miejsce w VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych w Gdyni,
 • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych.

Kolejnymi wyjątkowymi stypendiami w tym roku są stypendia udzielone przez Zarząd Fundacji Elbląg w ramach Funduszu Polsko – Ukraińskiego, którego celem jest wspieranie uchodźców z Ukrainy. Głównym darczyńcą funduszu jest firma AVANTE Technika Okienna S.A.

W roku szkolnym 2023/2024 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:

 • Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej,
 • Starostwo Powiatowe w Elblągu,
 • Nadleśnictwo Elbląg,
 • Osoby indywidualne,

Stypendia są również finansowane ze środków własnych Fundacji Elbląg m.in. zbiórek publicznych prowadzonych na stypendia np. w Wieży Katedralnej Św. Mikołaja oraz 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.