Konkurs Literacki przedłużony:-)

Mistrzowie pióra, którzy nie złożyli pracy do tegorocznej edycji Konkursu Literackiego mają na to jeszcze szansę. Przedłużamy przyjmowanie prac elbląskich miłośników słowa, z dorobkiem mniejszym bądź większym do końca września.

Dokładne informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się we wcześniejszym artykule o ogłoszeniu Konkursu.

Prace literackie wraz dokumentami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,, ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 34. Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 29 września 2023 r.

Do dzieła!

Sięgnij po stypendium!

Ogłaszamy kolejny nabór wniosków do Programów Stypendialnych „Szansa” i „Słonik”. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 8 września 2023 r. Stypendia mogą być wykorzystane na pomoce naukowe, opłacenie internatu, dodatkowych zajęć itp.

Program Stypendialny „Szansa” skierowany jest do uczniów 8 klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i policealnych oraz studentów szkół wyższych, będących w trudnej sytuacji materialnej, osiągających szczególnie wysokie wyniki nauczania lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, będących jednocześnie stałymi mieszkańcami Elbląga lub powiatu ziemskiego elbląskiego.

Program Stypendialny „Słonik” skierowany jest do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych do 26 roku życia, będących w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie będących stałymi mieszkańcami Elbląga oraz powiatu elbląskiego ziemskiego.

Celem programów stypendialnych jest wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej lub niepełnosprawnej w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie społeczne i zawodowe. Stypendia „Szansy” i „Słonika” są wsparciem finansowym i zostaną przyznane na rok szkolny 2023/2024, tj. na 10 miesięcy.

Poniżej znajdują się formularze wniosków. Należy je złożyć osobiście w biurze przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty do 8 września 2023 r. Nie będą przyjmowane wnioski nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne. Dodatkowych informacji nt. programów można uzyskać pod nr tel. 55 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl bądź bezpośrednio w biurze.

Zapraszamy:)

 1. Regulamin SZANSA
 2. Wniosek_SZANSA
 3. zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej (1)
 4. zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych (1)
 5. zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku (1)
 6. zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina 500+ (1)
 1. Regulamin_SLONIK_2023 r.
 2. Wniosek_SŁONIK_
 3. zał_1_oświadczenie_o_sytuacji_rodzinnej_i_materialnej
 4. zał_2_obowiązek-informacyjny-FE-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
 5. zał_3_oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-wizerunku
 6. zał_4_oświadczenie_zasiłek_Rodzina 500+

 

!!! XX EDYCJA KONKURSU LITERACKIEGO ROZPOCZĘTA !!!

Już po raz dwudziesty poszukiwani są mistrzowie pióra. Fundacja Elbląg ogłosiła kolejną edycję Konkursu Literackiego. Poszukiwani są miłośnicy słowa, z dorobkiem literackim mniejszym i większym. Konkurs oczekuje dzieł inspirujących, tworzonych z pasją i przy wielkiej staranności. Prace w dwóch kategoriach przyjmowane są do 31 sierpnia w biurze fundacji.

Forma i tematyka zgłaszanych prac literackich jest dowolna. Kandydat do zwycięstwa powinien być elblążaninem lub osobą związaną z Elblągiem, a także mieć ukończony 16. rok życia. Kapituła konkursu wyłoni najlepszych w dwóch kategoriach. Ci, którzy wydali swoje dzieło w ciągu dwóch ostatnich lat, mogą powalczyć o miano autora „Elbląskiej Książki Roku 2022″. Obok tytułu autor otrzymuje nagrodę finansową w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. Z kolei ci, którzy chcą poddać pod ocenę literackiego jury swój rękopis, mają szansę wydać swoje dzieło z finansów Fundacji Elbląg – ta nagroda czeka na kandydatów do tytułu „Elbląskiego Rękopisu Roku 2022″.

Prace literackie wraz z wnioskiem zgłoszeniowym i załącznikami składa się w biurze Fundacji Elbląg – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, ul. Związku Jaszczurczego 17. Termin przyjmowania prac upływa 31 sierpnia 2023 r. Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy i załączniki znajdują się poniżej.

Zatem… do dzieła!

1_Załacznik_wniosek

2_Załącznik_informacje_administratora_danych .docx.docx

3_Załacznik_klauzula

4_Regulamin Konkursu Literackiego_XX edycja

Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy

Projekt pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” realizuje Fundacja Elbląg. Projekt wdraża Model „Wiek gorącego ziemniaka”.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych i studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.06.2024 r (pierwszy okres 1.01.2023-30.09.2023, drugi okres 1.10.2023-30.06.2024). W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

1. Pogłębiona diagnoza – identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania – 02.2023 (I tura),

2. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” – 03-05.2023(I tura),

3. Aktywna integracja zawodowa – staże aktywizacyjne – 03-08.2023(I tura),

4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN) – 03-09.2023(I tura).

 

Cel osiągniemy przez przeprowadzenie 2 edycji wsparcia dla 20 beneficjentów (po 10 w każdej edycji). Zostanie zapewniona kompleksowa pomoc z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:

 1. posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. posiadają status studenta ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej lub tytuł absolwenta szkoły wyższej (czyli osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu. Pod pojęciem „absolutorium” należy rozumieć zakończenia studiów wyższych bez uzyskania dyplomu (jako wpis w indeksie po zdaniu wszystkich egzaminów i dokonaniu zaliczeń wymaganych programem studiów) uzyskane nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu)
 3. zamieszkują lub/ i studiują w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego
 4. pozostają bez pracy.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem projektu: w siedzibie Fundacji Elbląg, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. 55 236 98 88, mail: biuro@fundacja.elblag.pl. Rekrutacja do projektu: 1-2.2023 r.(I tura).

 

 

Projekt „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy” realizowany jest w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1,5% dla Fundacji Elbląg

Zostaw swoje 1,5% w Elblągu – przekaż je na działania Fundacji Elbląg, która od 23 lat działa na rzecz mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego.

Decydując się na wybór Fundacji Elbląg mają Państwo gwarancję, że środki pozyskane w ten sposób zostaną przeznaczone na szczytny cel, np. programy stypendialne „Szansa” i „Słonik”, pomoc w leczeniu i rehabilitacji podopiecznych Fundacji Elbląg oraz inne działania statutowe.

Przy rozliczeniu należy podać nr KRS 0000033301.

Liczymy na mobilizację! Każda złotówka jest na wagę złota, a dobro ofiarowane wraca ze zdwojoną siłą!

PROJEKT pn. „Fundacja Elbląg wspiera dzieci i młodzież z Ukrainy!

Zapraszamy dzieci i młodzież z rodzin uchodźców z Ukrainy w wieku 6-17 lat (oraz ich rodziców/opiekunów) przebywających na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego do udziału w naszym projekcie.

Mamy dla was:

 • Zajęcia z j. polskiego – w ciekawej formie gier i zabaw
 • Ferie na sportowo – zajęcia z tenisa i squsha
 • Indywidualne wsparcie psychotraumatologa

Wszystkie zajęcia odbędą się od stycznia do czerwca 2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy!

Więcej informacji w biurze Fundacji Elbląg: ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg,

nr tel. 55 236 98 88,

e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

WAITW Filantropem Roku 2021!

Podczas Świątecznej Gali Fundacji Elbląg, która odbyła się w niedzielę 11 grudnia poznaliśmy laureata, który otrzymał statuetkę Ferdynanda oraz zwycięzców Konkursu Literackiego. Gala była także urozmaicona o cześć artystyczną, podczas której można było posłuchać świątecznych piosenek i kolęd.

„Za to co masz, nie kupisz nieba, więc nie obrastaj w rzeczy, w pióra, bo i tak nie zabierzesz ich tam”. Słowami piosenki Ryszarda Rynkowskiego, podarowanej przez artystę dla Fundacji Elbląg, rozpoczęła się świąteczna uroczystość organizacji. Po wysłuchaniu piosenki, zgromadzeni w sali koncertowej Szkoły Muzycznej goście zapoznali się z działaniami fundacji zrealizowanymi w 2022 r. Głównym punktem programu były wyniki dwóch konkursów organizowanych od lat przez fundację. Tego wieczoru bohaterami zostali laureaci i wyróżnieni Konkursu o tytuł Filantropa Roku i Konkursu Literackiego.

Tytuł Filantropa Roku otrzymała firma WAITZ – Weld All in The World za bardzo duże wsparcie finansowe i rzeczowe ponad 20 różnych elbląskich podmiotów, w tym organizacji pozarządowych na łączną kwotę ponad 276.000 zł.

Wyróżnienie natomiast trafiło do Pawła Kurek Właściciela Sieci Lombardów DPK za wsparcie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi poprzez stałe odpowiadanie na zgłoszenia o bieżących potrzebach i niezwłoczne dostarczanie tego co potrzeba. Drugie zaś wyróżnienie trafiło do Meble Wójcik Sp. z o.o. za wyposażenie Hospicjum oraz elbląskich Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w meble, zarówno specjalistów jak i wychowanków.

Po raz dziewiętnasty rozstrzygnięto także Konkurs Literacki w dwóch kategoriach.
Laureatem pierwszej, Elbląskiej Książki Roku została Bogumiła Salmonowicz za książkę pt. Między nami czerwienieją chwile””.
Laureatem Elbląskiego Rękopisu Roku został Marcin Wiśniewski za pracę „Bajki z głowy i serca”. Natomiast wyróżnienie trafiło do Wiesławy Parys za pracę „Moje miejscówki.

Część artystyczną zapewnili Julia Kaczmarczyk, która zaśpiewała przy akompaniamencie Antoniego Boryckiego. Artyści pochodzą z Elbląga i są absolwentami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu, a obecnie – studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Julia ma na swoim koncie debiutancki singiel „Oddycham”.

Podziękowania ślemy przede wszystkim w stronę pana Andrzeja Korpackiego, dyrektora ZPSM w Elblągu za umożliwienie zorganizowania Gali w gościnnych murach Szkoły Muzycznej.

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem pana Witolda Wróblewskiego – Prezydenta Elbląga.

Patronat medialny sprawowała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.

    

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2021

Wiele osób, firm pomaga najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję.

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2021 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2022 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu na dole strony oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.

 

Regulamin_Konkursu_Filantrop_Roku_2021

Wniosek_Filantrop_Roku_2021

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osob._podmiotu_zgłoszonego-i-zgłaszającego_2021

 

 

Wręczyliśmy umowy stypendialne na rok szkolny 2022/2023

29 września br. odbyła się uroczystość podpisania umów stypendialnych w ramach Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Stypendium Specjalne od Zarządu na rok szkolny 2022/2023.
Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Celem programów stypendialnych jest wspomaganie wybitnie uzdolnionych dzieci, uczniów i studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami z Elbląga oraz powiatu elbląskiego w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.
Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 30 stypendystów roku szkolnego 2022/2023 na łączną kwotę 49.000 zł, a w tym:
– 18 stypendiów „Szansy”,
– 10 stypendiów „Słonika”,
– 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
– 1 stypendium Specjalne od Zarządu
Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymała Marta Michalska – Pedersen uczennica 6 klasy wiolonczeli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ciągu ostatnich dwóch lat uzyskała: I miejsce w International Viennese Spring Music Competition w Wiedniu oraz czołowe miejsca w Ogólnopolskich spotkaniach Wiolonczelowych.
Wyjątkowe stypendium Specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg, które przyznawane jest w sytuacjach wymagających wsparcia w rozwijaniu pasji i talentów wybitnie uzdolnionych elblążan otrzymała Lidia Czarnecka, która od wielu lat uzyskuje bardzo wysokie wyniki w dyscyplinie szachów.
W roku szkolnym 2022/2023 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:
– Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej
– Starostwo Powiatowe w Elblągu,
– Nadleśnictwo Elbląg,
– Osoby indywidualne,
a także ze środków własnych Fundacji Elbląg.
Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.