ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO JUŻ NA NAMI

Podczas dzisiejszej uroczystości rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny „Mój Elbląg w oczach przedszkolaka” zorganizowany przez Fundacje Elbląg.
W konkursie mogły wziąć udział dzieci z elbląskich przedszkoli, które wykonały prace nawiązujące do tematyki związanej z miastem Elbląg.

Celem Konkursu było podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dziecka, uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej architektury, pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki.

Na konkurs wpłynęło 11 pięknych, rozmaitych i twórczych prac. Spośród nich Komisja konkursu wyłoniła zwycięzców oraz  wyróżnionych.

Laureatami konkursu zostali:

  • 1 miejsce ex aequo – Aryna oraz Oliwia
  • 2 miejsce ex aequo – Jasia oraz Alex
  • 3 miejsce ex aequo – Kajetan oraz Julia

Wyróżnieni zostali:

  • Oliwia
  • Wojciech
  • Artur
  • Hanna
  • Weronika

Z sześciu nagrodzonych prac zostaną stworzone pocztówki – cegiełki, do których dołączymy 2 – złotową monetę z Bramą Targową. Cegiełki posłużą Fundacji Elbląg do zbiórek publicznych, z których środki pieniężne zostaną przeznaczone na potrzeby podopiecznych i stypendystów Fundacji Elbląg. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomem

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do ubogacenia naszej wyjątkowej imprezy, a mianowicie do Pana Andrzeja Korpackiego dyrektora ZPSM w Elblągu za umożliwienie zorganizowania uroczystości w gościnnych murach Szkoły Muzycznej, Wypożyczalnia strojów dla dzieci dorosłych – SZPILECZKA oraz naszym wolontariuszom.

Część artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Muzycznej w Elblągu za co szczególne podziękowania należą się  dzieciom, nauczycielom oraz akompaniatorom.

Dziękujemy również wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w organizację uroczystości.