WYJĄTKOWE CEGIEŁKI FUNDACJI ELBLĄG

Jesteś sympatykiem Elbląga? Działasz na rzecz drugiego człowieka? Masz doskonałą okazję, by wesprzeć działalność statutową Fundacji Elbląg, a jednocześnie stać się posiadaczem pocztówki-cegiełki, na której widnieją perełki naszego miasta.

Misją Fundacji Elbląg jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji. Fundacja ma służyć jako narzędzie, które pomoże likwidować problemy społeczne na terenie Elbląga i elbląskiego powiatu ziemskiego, a także kreować rozwój miasta.

Tym razem mamy coś dla sympatyków architektury naszej małej Ojczyzny. Każdy zainteresowany może nabyć pocztówkę-cegiełkę (10 zł) w biurze Fundacji, Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim oraz Wieży Katedralnej. Ukazane zostały na nich charakterystyczne miejsca w Elblągu: Brama Targowa, Ratusz Miejski czy Stare Miasto, widziane oczami m.in. wybitnych elbląskich artystów – Haliny Różewicz-Książkiewicz i Zbigniewa Opalewskiego.

Mamy również do nabycia pocztówki-cegiełki zaprojektowane z nagrodzonych prac przedszkolaków którzy brali udział w Konkursie Plastycznym „Mój Elbląg w oczach Przedszkolaka” – do nabycia w biurze Fundacji oraz Wieży Katedralnej.

Ponadto, do cegiełki dołączona jest moneta dwuzłotowa z serii „Historyczne Miasta w Polsce”. Zebrane w ten sposób środki zostaną w całości przeznaczone na Fundusz stypendialny programu „Szansa”- wspierający młodych i zdolnych elblążan oraz program „Słonik”, który skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, celem poszerzenia ich możliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym życiu.