WRĘCZYLISMY UMOWY STYPENDIALNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wczoraj 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia umów stypendialnych i listów gratulacyjnych dla stypendystów Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Fundusz Polsko – Ukraiński na rok szkolny 2023/2024.

Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.

Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 27 stypendystów roku szkolnego 2023/2024 na łączną kwotę 47.000 zł, a w tym:

  • 15 stypendiów „Szansy”,
  • 8 stypendiów „Słonika”,
  • 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
  • 3 stypendia z Funduszu Polsko – Ukraińskiego.

Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymał Szymon Stasik, który jest wyróżniającym się uczniem klasy skrzypiec. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ostatnim roku szkolnym  uzyskał mi.in:

  • I miejsce w VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych w Gdyni,
  • II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych.

Kolejnymi wyjątkowymi stypendiami w tym roku są stypendia udzielone przez Zarząd Fundacji Elbląg w ramach Funduszu Polsko – Ukraińskiego, którego celem jest wspieranie uchodźców z Ukrainy. Głównym darczyńcą funduszu jest firma AVANTE Technika Okienna S.A.

W roku szkolnym 2023/2024 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:

  • Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej,
  • Starostwo Powiatowe w Elblągu,
  • Nadleśnictwo Elbląg,
  • Osoby indywidualne,

Stypendia są również finansowane ze środków własnych Fundacji Elbląg m.in. zbiórek publicznych prowadzonych na stypendia np. w Wieży Katedralnej Św. Mikołaja oraz 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.