Erwin Vollerthun w Fundacji Elbląg

Tradycją jest, że Erwin Vollerthun przyjeżdża do Elbląga. Nie tylko z sentymentu, ale również po to, by wzmacniać dobre relacje polsko-niemieckie. Co roku on i inni jego krajanie wspierają finansowo tutejsze organizacje. Dzisiaj (27 lipca) darczyńca odwiedził Fundację Elbląg.

Od lat aktywnie działa na rzecz rodzimych stron swoich rodziców i żony – Elbląga i okolic. W jego działania chętnie włączyli się inni darczyńcy urodzeni jeszcze przed wojną w naszym regionie, którzy później zostali wysiedleni. Jednak ich miłość do rodzinnych stron pozostała.

Dziś darczyńca w towarzystwie Róży Kańkowskiej (przewodniczącej  Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia Niemieckiego Ziemi Elbląskiej), odwiedził Fundację Elbląg i przekazał darowiznę w kwocie 1100 EUR.

Na powyższą sumę składają się datki kilku darczyńców, którzy wiedzą jak ważne jest budowanie dobrych stosunków i współpracy polsko-niemieckiej: Erwin Vollerthun, Gerda Renner, Helmut Pankrath, Helga Stracke, Ewald Neutatz, Heidi Raab, Brigitte i Günter Werner, Gerd Deisenhofer, Eleneore Reiner, Dietlinde Braasch, Renate Hein, Christel Gisiger, Helmut Gehrmann, Andrea Rieß, Anneliese Knorr, Dora i Hans-Jürgen Meier, Angelika i Urlich Hergenhahn.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wieloletnie zaufanie i wsparcie.