Fundacja Elbląg nagrodzona!

Świetna wiadomość 
26 listopada w Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja pn. „Bezpieczny Senior”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu. Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą kampanię skierowaną do seniorów.

Filmik zrealizowany przez Pracowników Fundacji Elbląg zajął pierwsze miejsce! Celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec osób starszych.

Nagrodzony film

https://www.facebook.com/231116370266086/videos/529885551178729/?__tn__=kC-R&eid=ARCqKYfrougKK91AWL09fdL3lQtJb2FXaTiT8EeeKD6pvTIYi7nD7hnnBaohTnP_hfveNE0EZ2UZu7hX&hc_ref=ARREOM2iMQHs8odWdyR9yKp-9-IMkbRL0l69qEyr9GlRxybKQCb-hAfnYVs3as0_5TQ&__xts__%5B0%5D=68.ARC_oytSugGQAUTM30GA4pYpW5FC5aovDT-N7uwxJN1e-QPVlA-tc7s5krOExqWxIsak5CcxRkswXs3fFWCtXKtmJmfOclCh8sL9PKbroclgdZJ_9_0Cbd6LpX8e1v0OoW4ZZmla6iBrnM3pwdvQ-6iS_U50-JdZF_w3A7yGH3QonSG6AO7Gl3eluBwvHmXyq6vihhk5BYsnAoqZZK8-tnWOQEVJuKjoPOd8geFAabBjShS7wOosMeMEaTbYQLdX438ULf08i9PUeAGGyR4xDkYlfUOy-5wb8i3iGD_XZkJB4SQ1BBZuv5SGvc9DycgzkCc1AdchmXZYOCM9lNHFNEVbMg