Fundusz stypendialny

Dochód z tego Funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla zdolnych uczniów i studentów z Elbląga, w ramach Programu Stypendialnego „Szansa”. Założony został w 2000 roku ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ABB Gazpetro, Elbrewery Ltd, Ryszarda Rynkowskiego i in.

Celem Funduszu Stypendialnego jest:
  • wspomaganie uczniów i studentów – mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego ziemskiego – w zdobywaniu kwalifikacji i wykształcenia,
  • wspomaganie osób indywidualnych: nauczycieli, artystów, sportowców, dziennikarzy, ludzi pióra, naukowców i in. poprzez finansowanie ich projektów mających na celu likwidację problemów Elbląga i regionu elbląskiego lub rozwój tych obszarów,
  • kształtowanie tradycji wiązania uczniów i studentów z interesami miasta i regionu poprzez pomoc w uzyskiwaniu wykształcenia,
  • tworzenie tradycji „mecenatu środowiskowego” nad młodymi ludźmi uczącymi się w szkołach średnich i uczelniach wyższych oraz uzdolnionymi mieszkańcami Elbląga i powiatu elbląskiego.
Cel ten realizowany jest poprzez przyznawanie stypendiów naukowych.