Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”

Powstanie Funduszu
Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK utworzony został w ramach Fundacji Elbląg w 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu oraz Grupy Merlin, którzy dnia 5 września 2003 roku zorganizowali koncert charytatywny „Hip – Hop 055 Polska Północna”. Sprzedano wówczas 1200 szt. biletów (cegiełek), z których dochód (po odliczeniu kosztów) został przekazany na uruchomienie Funduszu.
Obecnie dochód z funduszu przeznaczany jest na finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, celem poszerzenia ich możliwości edukacyjnych oraz usamodzielnienia w dorosłym życiu.

Dlaczego SŁONIK?
W marcu 2003 roku Fundacja Elbląg ogłosiła w elbląskich szkołach konkurs na logo i nazwę Funduszu. Do Fundacji napłynęło ponad 50 prac. Komisja zdecydowała, iż symbolem Funduszu będzie SŁONIK – praca autorstwa Uli Jatkowskiej z Gimnazjum nr 2 w Elblągu. Logo SŁONIKA widnieje na wszystkich materiałach informacyjnych Funduszu.

Jak zbieramy pieniądze?
Co roku Fundacja organizuje akcje mające na celu zasilenie kapitału żelaznego SŁONIKA oraz umożliwiające finansowanie stypendiów.
Osoby, którym bliska sercu jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom, mogą przekazać na rzecz Funduszu 1 % swojego podatku dochodowego. W tym celu na formularzu wpłaty należy dopisać „Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK”.
Darczyńcom SŁONIKA serdecznie dziękujemy!

Jak uzyskać pomoc?
Pomoc udzielana jest w formie stypendiów, w sytuacji, gdy Komisja Stypendialna uzna, że pieniądze ułatwią niepełnosprawnemu dziecku zdobycie wykształcenia i usamodzielnienie się w życiu. Konkurs stypendialny pod nazwą SŁONIK 2004 ogłaszany jest raz do roku. Osoba, które chce uzyskać stypendium musi złożyć w biurze Fundacji wypełniony wniosek stypendialny, który można uzyskać w biurze lub pobrać ze strony internetowej. O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Stypendialna FDN SŁONIK, w skład której wchodzą osoby zajmujące się dziećmi niepełnosprawnymi, lekarze i darczyńcy. Można uzyskać stypendium jednorazowe lub roczne.

Tworzenie Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik” zostało wsparte ze środków Unii Europejskiej.