Fundusz nieograniczony

  Fundusz został powołany 21 marca 2000 roku przez Fundację Elbląg. Od początku dochody z Funduszu przeznaczane są na rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych Elbląga oraz na rozwój miasta zgodnie ze statutem Fundacji Elbląg poprzez finansowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych. W ramach otwartego konkursu grantowego, ze środków Funduszu mogą korzystać: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń, stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby uczniowskie, samorządy uczniowskie i studenckie oraz Rady Rodziców.