Fundusz Aktywności Seniorów

  Pomysł na powstanie tego Funduszu powstał przy okazji realizacji przez Fundację Elbląg projektu pn. „Aktywizacja Międzygeneracyjna”, którego głównym efektem było kilka filmów powstałych w wyniku połączenia sił młodej ekipy realizacyjnej i elbląskich seniorów. Współpraca z osobami starszymi przebiegała na tyle owocnie, że wraz z końcem realizacji projektu powstały kolejne pomysły, by elbląskich seniorów nadal angażować w ciekawe zadania. Środki z Funduszu Aktywności Seniorów przeznaczane są na granty dla organizacji seniorskich. Promowane są pomysły (projekty), których celem jest aktywizowanie osób starszych do samodzielnego działania oraz do inicjowania ciekawych przedsięwzięć. Do tej pory przeprowadzono dwa konkursy grantowe pod hasłem „Zawsze jest czas na pasje”, z którego na działania seniorów rozdysponowano w sumie 15.000 zł. Z pozyskanych środków seniorzy m.in. przeprowadzili żywą lekcję historii, wydali biuletyn z własnymi twórczościami, zorganizowali wystawę prac malarskich oraz wspólnie przyczynili się do ożywienia naszego miasta organizując pierwsze na taką skalę w Elblągu obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych – Senioriada 2008. Patronat nad Funduszem objęła Helena Pilejczyk, medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim.