Fundusz im. Zofii Puchalskiej

  Fundusz został powołany w 2004 roku przez Jana Puchalskiego – właściciela firmy „Pujan” oraz Monikę i Karola Puchalskich. Założyciel Funduszu, laureat Konkursu o tytuł Filantropa Roku 2004, pragnął, aby „pamięć o jego żonie i działalności charytatywnej, którą prowadziła, była ciągle żywa, przynajmniej w naszym mieście”. Zgodnie z wolą Darczyńcy, dochód z inwestowania kapitału żelaznego przeznaczany jest na stypendia dla zdolnych, ale ubogich dzieci.