Fundusz im. braci Leszczyc-Grabianków

  Bracia Leszczyc-Grabiankowie trwale wpisali się w historię Elbląga, dzięki aktywnej działalności na płaszczyźnie społecznej i „duchowej” miasta. Aby pamięć po nich pozostała, rodzina Leszczyc-Grabianków zainicjowała powstanie Funduszu imiennego w 2004 roku. Fundusz docelowo będzie wspierał przedsięwzięcia społeczne o charakterze katolickim, wpisujące się założeniami w życie i działalność braci Grabianków. Ks. Mikołaj przez 18 lat był elbląskim kapłanem. Dzięki wielkiemu sercu i podejściu do wiernych, był znanym i cenionym przez mieszkańców. Do jego konfesjonału zawsze ustawiały się długie kolejki. Swoim charakterem i dobrocią zjednywał sobie wielu ludzi. Zmarł w 1995 roku na stwardnienie rozsiane. Stanisław Leszczyc-Grabianka był działaczem katolicko-społecznym. Współtworzył Radio Elbląg, aktywnie działał w Radzie Miejskiej, Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskiej, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Towarzystwie Przyjaciół KUL, Centrum Rehabilitacji, Klubie Wspólnota Elbląska. Wytyczył Szlak Świętego Wojciecha do Świętego Gaju. Celem jego życia była głęboko rozumiana miłość do Boga i bliźniego. Zmarł w listopadzie 2004 roku