Krzysztof Kosecki Filantropem Roku!

Za nami XIX Gala Fundacji Elbląg. Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostały konkursy: o tytuł Filantropa Roku 2018 oraz Konkurs Literacki.

Nagrodę w Konkursie Literackim w kategorii „Elbląska Książka Roku” otrzymała Pani Jadwiga Łada za książkę pt. „Floss”. Fundatorem nagrody jest Pan Łukasz Szulc z American Home Biuro Nieruchomości

Nominację do tytułu „Filantrop Roku 2018” otrzymali:

➡️Salon Jubilerski AGAT

➡️Grupa Finansowa ECF

➡️PUH ELPAD

➡️P.P.H Halex

➡️Pan Krzysztof Kosecki

➡️Pani Maria Kosecka

➡️Studio Fotograficzne KRASUŃ

➡️Państwo Bożena i Jan Lemierscy

➡️Zakład Szklarski „MIŚ”

➡️Nadleśnictwo Elbląg

➡️Pani Maria Puchalska

➡️Kantor „SILVANT”

➡️KAWIARNIA „U AKTORÓW”

Decyzją Kapituły Konkursu o tytuł Filantropa statuetka powędrowała do Pana Krzysztofa Koseckiego, który wykonuje nieodpłatne sesje zdjęciowe i od wielu lat współpracuje z DPS „Niezapominajka”. Pan Krzysztof realizuje projekty aktywizujące seniorów z wykorzystaniem sesji zdjęciowych. Powstają wystawy, kalendarze, materiały wideo inspirowane „wycieczkami” po epokach historycznych, sesje motocyklowe, muzyczna podróż sentymentalna. Wszystkie projekty mają charakter szeroko rozumianej rehabilitacji podopiecznych. Pan Krzysztof Kosecki był jak Święty Mikołaj spełniający marzenia z młodości i dzieciństwa.

Ponadto, wyróżnienia otrzymali:

Grupa Finansowa ECF
➡️za wsparcie Konkursu im. Aleksandry Gabrysiak, budowy Domu pod Cisem,
Szlachetnej Paczki oraz inicjatyw realizowanych przez:
➡️ZSZ nr 1 w Elblągu, MOPS, Przedszkole nr 32, Szkołę Tańca Cadmans, Hospicjum,
➡️Zespół Szkół w Tujsku, CSE Światowid, Socjalizacyjną Całodobową Placówkę
➡️Opiekuńczo-Wychowawczą, AMP El-Futbol, Szkołę Podstawową nr 18, Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt,

PUH ELPAD, Arkadiusz Meger
➡️za wsparcie Hospicjum poprzez zakup: specjalistycznych opatrunków przeciwodleżynowych, armatury łazienkowej, zaopatrzenie w materiały promujące opiekę

Studio Fotograficzne KRASUŃ, Małgorzata i Ryszard Krasuń
➡️za nieodpłatny zapis fotograficzny z imprez sportowych, wykonanie sesji fotograficznej zawodników Klubu oraz trenerów, z której zdjęcia były wykorzystane do promocji Klubu oraz reklamy Międzynarodowego Memoriału Bokserskiego o Puchar Wiesława Budzińskiego”

Bożena i Jan Lemierscy
➡️za zaangażowanie w działania na rzecz potrzebujących, np.: adopcję na odległość
dzieci z Afryki, zbieranie nakrętek z przeznaczeniem na wózki dla niepełnosprawnych dzieci, przeprowadzenie akcji zbierania sukien ślubnych, które przekazali do krajów Trzeciego Świata (m.in. do Kenii),
➡️są ambasadorami Hospicjum, przekazują środki finansowe, dary rzeczowe, kolportują ulotki, namawiają do pomagania, angażują innych darczyńców, uczestniczą w akcji Pola Nadziei

Nadleśnictwo Elbląg
➡️za wsparcie Hospicjum w organizacji świąt, akcji charytatywnych, pomoc w organizacji pikników rodzinnych, wypożyczanie sprzętu
➡️wsparcie Fundacji Elbląg poprzez:
➡️systematyczne wpłaty na fundusz stypendialny
➡️pracę w Komisji Stypendialnej
➡️pomoc Fundacji Elbląg w organizacji imprez plenerowych
➡️uczestnictwo w imprezach, uroczystościach, wydarzeniach

KAWIARNIA „U AKTORÓW”, Roman Badysiak
➡️za wieloletnią współpracę z Uczniowskim Klubem Sportowym „KONTRA”, CSE
Światowid, Klubem „Kiwanis”, Polskim Związkiem Niewidomych, Klubem Środowisk
Twórczych, Uniwersytetem III Wieku
➡️za pomoc przy organizowaniu młodzieżowych imprez sportowych o zasięgu
miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, w tym zapewnienie nieodpłatnej obsługi imprez, cateringu,sprzętu, udostępnianie sali

Część artystyczną swoim występem umilili:

Małgorzata Wójcik (Akompaniowała Justyna Grzelachowska), Paulina Hebel (wieloletnia Podopieczna Fundacji), a także Gracjan Kalandyk z zespołem.

Opublikowane zdjęcia pochodzą do Patrona Medialnego wydarzania – elbląskiej gazety internetowej portel.pl