Zgłoś kandydata do tytułu „Filantrop Roku 2020”

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w ramach konkursu o tytuł „Filantropa Roku 2020”.

 

Konkurs o tytuł Filantropa Roku 2020