Wyniki „Szansy” i „Słonika”

Znamy już decyzje Komisji Stypendialnych „Szansy” i „Słonika”. Stypendia na rok szkolny 2018/2019 otrzymało 26 uczniów ze szkół z Elbląga i powiatu. Łączna pula stypendiów wyniosła 36.700 zł. Uroczyste wręczenie i podpisanie umów stypendialnych odbędzie się 17 października br. o godz. 13.00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu.
W ramach Programu Stypendialnego „Szansa” Komisja Stypendialna przyznała 16 stypendiów na łączną kwotę 24.200 zł.
Oto lista wniosków osób, które otrzymały stypendium:
1.   01/2018/SZ
2.   03/2018/SZ
3.   06/2018/SZ
4.   04/2018/SZ
5.   05/2018/SZ
6.   09/2018/SZ
7.   11/2018/SZ
8.   12/2018/SZ
9.   13/2018/SZ
10.  14a/2018/SZ
11.  15/2018/SZ
12.  14/2018/SZ
13.  02/2018/SZ
14.  07/2018/SZ
15.  08/2018/SZ
16.  10/2018/SZ
Komisja Programu Stypendialnego „Słonik” przyznała 8 stypendiów stałych i 2 stypendia jednorazowe na rok szkolny 2018/2019. Łączna kwota stypendiów wyniosła 12.500 zł Stypendia otrzymają następujące osoby o następujących nr wniosków:
1.   10/2018/SŁ
2.   06/2018/SŁ
3.   04/2018/SŁ
4.   03/2018/SŁ
5.   01/2018/SŁ
6.   08/2018/SŁ
7.   07/2018/SŁ
8.   09/2018/SŁ
9.   05/2018/SŁ
10.  02/2018/SŁ

Stypendia „Szansy” i „Słonika” w roku szkolnym 2018/2019 finansowane są ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Starostwa Powiatowego w Elblągu, darowizn od osób prywatnych i firm oraz ze środków własnych Fundacji Elbląg.