Wręczyliśmy umowy stypendialne na rok szkolny 2022/2023

29 września br. odbyła się uroczystość podpisania umów stypendialnych w ramach Programów „Szansa”, „Słonik”, „Fundusz Młodych Talentów” i Stypendium Specjalne od Zarządu na rok szkolny 2022/2023.
Komisje stypendialne wyróżniły uczniów, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym oraz artystycznym. Doceniono również osoby angażujące się w wolontariat i działania na rzecz społeczności lokalnej.
Celem programów stypendialnych jest wspomaganie wybitnie uzdolnionych dzieci, uczniów i studentów, w tym osób z niepełnosprawnościami z Elbląga oraz powiatu elbląskiego w zdobywaniu wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne.
Dzięki organizacjom, instytucjom i ludziom dobrej woli wręczyliśmy umowy dla 30 stypendystów roku szkolnego 2022/2023 na łączną kwotę 49.000 zł, a w tym:
– 18 stypendiów „Szansy”,
– 10 stypendiów „Słonika”,
– 1 stypendium z Funduszu Młodych Talentów,
– 1 stypendium Specjalne od Zarządu
Stypendium z Funduszu Młodych Talentów otrzymała Marta Michalska – Pedersen uczennica 6 klasy wiolonczeli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Mimo młodego wieku może poszczycić się wieloma wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. W ciągu ostatnich dwóch lat uzyskała: I miejsce w International Viennese Spring Music Competition w Wiedniu oraz czołowe miejsca w Ogólnopolskich spotkaniach Wiolonczelowych.
Wyjątkowe stypendium Specjalne od Zarządu Fundacji Elbląg, które przyznawane jest w sytuacjach wymagających wsparcia w rozwijaniu pasji i talentów wybitnie uzdolnionych elblążan otrzymała Lidia Czarnecka, która od wielu lat uzyskuje bardzo wysokie wyniki w dyscyplinie szachów.
W roku szkolnym 2022/2023 Programy Stypendialne „Szansa” i „Słonik” są wspierane i finansowane przez:
– Fundację Lotto im. Haliny Konopackiej
– Starostwo Powiatowe w Elblągu,
– Nadleśnictwo Elbląg,
– Osoby indywidualne,
a także ze środków własnych Fundacji Elbląg.
Gratulujemy wszystkim stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom.