Sprawozdania z realizacji stypendium po 1 semestrze – komunikat

Drodzy Stypendyści,
przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdań po I semestrze nauki.
Zwracamy szczególną uwagę, iż dokumenty potwierdzające średnią ocen/ oceny cząstkowe powinny zawierać pieczęć szkoły bądź uczelni.